25.04.2016

ETIC-UPF Premi al Millor Treball de Final de Grau

El Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra convoca el II Premi al millor Treball Final de Grau (TFG) en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a les àrees directament relacionades amb els seus  màsters de recerca en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Candidats:  Poden participar estudiants de qualsevol nacionalitat que tinguin previst presentar el seu treball al curs acadèmic 2015-16 en un centre universitari espanyol, públic o privat, en una àrea directament relacionada amb els postgraus oficials (màsters d'investigació) impartits pel Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF en l'àmbit de les ICTs.

Termini: fins a l'1 de juliol de 2016 a les 17:00h. 

Premis: Es concedirà un premi de 750 euros i matrícula gratuïta al màster que el/la candidat/a hagi seleccionat en la sol·licitud (en cas de ser admès/a).

Més informació  a les Bases del premi 

Els candidats es poden presentar addicionalment a la Menció Maria de Maeztu per a la Reproductibilitat en Programari -  Premi al Millor Projecte de Fi de Grau a Espanya

El Programa Estratègic d'Investigació associat a l'acreditació com Unitat d'Excel·lència Maria de Maeztu del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF (DTIC-UPF) té com a objectiu l'avenç de les metodologies i tecnologies d'extracció de coneixement a partir de dades que es duen a terme en les diferents disciplines científiques cobertes per DTIC-UPF, així com en el desenvolupament de les eines de processament de dades vinculades a un gran nombre d'aplicacions pràctiques.

Un objectiu específic d'aquest Programa Estratègic és incrementar l'impacte dels resultats d'investigació mitjançant la promoció de la seva reproductibilitat, facilitant que les publicacions, els datasets i les eines siguin més fàcilment accessibles, interpretables i reutilitzables.

En aquest context, i amb l'objectiu de promoure la posada en marxa de mecanismes que fomentin la reproductibilitat del programari a l'entorn universitari espanyol, el programa llança la menció Maria de Maeztu per a la Reproductibilitat en Programari per a Treballs Finals de Grau presentats a Universitats espanyoles el 2015-16.