En quins casos es revoca

La revocació és irreversible i suposa invalidar definitivament un certificat digital.

L'Entitat de Registre de Certificació Digital de la UPF sol·licitarà al CATCert la revocació dels certificats en els casos següents:

  • Modificació o extinció de la relació entre el titular i la UPF.
  • Infracció de les obligacions del titular
  • En el moment que s'acabi el període de suspensió (120 dies), serà revocat automàticament i definitiva.

També el titular pot sol·licitar-ne la revocació:

  • En cas que hagueu detectat errades o modificacions a les dades del vostre certificat.
  • Si teniu dubtes sobre la seguretat de la clau.

 

Què cal fer On us heu d'adreçar 

signatura

Presenteu presencialment una sol·licitud  de revocació del certificat digital adreçat a l'ERCD de la UPF, indicant els motius pels quals voleu revocar el certificat.

PIE - Punt d'Informació a l'Estudiant