Durada i renovació

Els certificats digitals tenen validesa per a un període de quatre anys des de la data d'emissió del certificat digital. Tot i això, un certificat digital pot ser cancel·lat abans de la data de caducitat; per exemple, en cas de pèrdua o robatori del carnet, sense que suposi  la modificació del període de validesa.

Una vegada finalitzat el període de validesa d'un certificat digital es procedirà a renovar el certificat digital. Dos mesos abans de la data de caducitat del certificat, el titular rebrà un avís de recordatori i la informació per renovar el certificat digital.

Si voleu fer consultes, adreceu-vos al CAU.

cicle