Què he de fer en cas de pèrdua o de robatori


Què cal fer

comunica

Comunicar la pèrdua o el robatori del carnet trucant al telèfon 902 90 10 80 (assistència 24 hores). Cal tenir a l'abast el número de codi del certificat digital que teniu al correu electrònic en el que us han comunicat el PIN i PUK. També cal registrar la incidència al CAU. Després d'haver rebut la comunicació, es suspendrà temporalment el carnet per un període màxim de 120 dies. 
Si l'he trobat o recuperat abans que finalitzi el període màxim de suspensió

signatura


1. Sol·liciteu l'habilitació del certificat digital utilitzant aquesta sol·licitud. Un cop emplenada, caldrà que la presenteu al Registre de la UPF (seus i horari on podeu registrar documents) o bé al PIE.

2. L'Entitat de Registre de Certificació Digital de la UPF, us comunicarà la resolució de la vostra sol·licitud, a partir de la qual podeu demanar cita per activar de nou el certificat digital del vostre carnet. És absolutament imprescindible que porteu el vostre  DNI o NIE original i vigent (en el cas de personal estranger comunitari el NIE original s'haurà acompanyar del passaport o document d'identitat corresponent).

Si no el puc recuperar o bé finalitza el període de suspensió (120 dies)

valida-1-reduit


1. Sol·liciteu la revocació del certificat digital utilitzant aquesta sol·licitud. Un cop emplenada, caldrà que la presenteu al Registre de la UPF (seus i horari on podeu registrar documents) o bé al PIE.

2. L'Entitat de Registre de Certificació Digital de la UPF, us comunicarà la resolució de la vostra sol·licitud, a partir de la qual podeu demanar cita per emetre un nou carnet. És absolutament imprescindible que porteu el vostre  DNI o NIE original i vigent (en el cas de personal estranger comunitari el NIE original s'haurà acompanyar del passaport o document d'identitat corresponent).