Per a què el faré servir

Tot i que el nombre d'usos anirà creixent a mesura que es vagi desplegant el projecte d'administració electrònica a la UPF i s'hi incorporin serveis, aquest carnet serà útil per: