Com l'obtindré

El novembre del 2010 es va iniciar el lliurament del carnet de la UPF al col·lectiu del PDI i del PAS i a partir de l'any 2011 es va iniciar a lliurar al col·lectiu d'estudiants.

Actualment, l'Entitat de Registre i Certificació Digital de la UPF gestiona els carnets des del Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE) als diferents Campus. D'acord amb la Llei de signatura electrònica, el titular ha de ser present en el moment de carregar el certificat digital al nou carnet.

Els passos d'aquest procés són els següents:

1

comunica

L'ERCD UPF, mitjançant cita prèvia, concreta el dia, l'hora i el lloc  per fer el vostre carnet amb certificat digital.
Com puc demanar cita prèvia?

2

calendari

 

El dia i l'hora programats, adreceu-vos al lloc i porteu el vostre  DNI o NIE original i vigent (en el cas de personal estranger comunitari amb NIE original s'haurà d'acompanyar el passaport o document d'identitat corresponent).

 

3

valida-1-reduit

L'ERCD UPF valida les dades; ho imprimeix i us lliura el vostre carnet amb certificat digital.

4

signatura

Un cop us lliurin el nou carnet, heu de signar el full que ho justifica.

5

e-mail

Us enviaran un missatge de correu electrònic, comunicant-vos el vostre PIN i el vostre PUK.

Per a qualsevol dubte, contacteu a traves del CAU, al telèfon 93 542 20 00, o amb el PIE.