Quines obligacions tinc com a titular

 
  • El nou carnet UPF és personal i intransferible, i identifica la persona titular com a membre de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra i com a persona certificada per l'Agència Catalana de Certificació. La seva utilització queda subjecta al coneixement i a l'acceptació de les condicions d'ús i a la Declaració de Pràctiques de Certificació (DPC) corresponents. 
  • Cal que en tingueu coneixement i que accepteu els termes, les condicions i els límits d'ús que s'exposen a les Condicions generals del servei de certificació digital de la CATCert.
  • En cas de pèrdua o robatori del nou carnet de la UPF, s'haurà de comunicar immediatament a CATCert, trucant al telèfon telèfon 902 90 10 80 (assistència 24 hores).
  • En cas que s'hagi malmès el carnet, que no funcioni o que detecteu qualsevol incidència a l'hora de fer-lo servir, registreu-ho al CAU.
  • En cas que el vostre DNI/NIE canviï el nom o el número, un cop hàgiu obtingut el nou carnet de la UPF amb certificació digital, ho heu de comunicar a l'Entitat de Registre de Certificació Digital de la UPF (CAU. Tel.: 93 542 28 07 / 93 542 28 08).
  • Un cop finalitzat el vincle amb la Universitat, el titular ha de retornar el carnet al servei administratiu o a la secretaria del departament al qual estigui adscrit.