Característiques del carnet

Amb el carnet de la UPF, les persones que formem part de la comunitat universitària ens podem identificar com a membres de la nostra comunitat i autentificar fent servir els mitjans electrònics amb validesa jurídica, mitjançant el certificat digital T-CAT de l'Agència Catalana de Certificació. Aquest carnet ens ofereix les garanties necessàries de seguretat en la identitat i la signatura electròniques i està avalat per la Llei de signatura electrònica.

carnet -text