Seguretat: PIN i PUK

Un cop hagueu obtingut el nou carnet, rebreu per correu electrònic un missatge que us informarà del PIN i del PUK. Després de rebre aquest missatge, és  recomanable canviar el codi PIN, memoritzar-lo i eliminar del vostre ordinador el correu que conté aquesta informació. Per motius de seguretat, us aconsellem que si voleu disposar d'aquesta informació no la guardeu en un lloc al qual hi puguin accedir altres persones.

Podeu canviar el vostre codi PIN seguint les indicacions que podeu trobar a les següents guies:

En tot cas, heu de disposar d'un lector de targeta i que l'ordinador tingui instal·lat el programari necessari.

Què cal fer si no recordo el PIN o el PUK?