TRENCHS PARERA, Mireia

Foto
Professora titular d'universitat
Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica
Filologia Anglesa
Dades de contacte :

Nota biogràfica

Doctorat en Lingüística Aplicada a l'Educació. Teachers College-Columbia University, 1993.
Convalidació del doctorat: Doctorat en Filologia Anglesa, 1995."Master of Arts" en Lingüística Aplicada. Teachers College, Columbia University. 1989.
Llicenciatura en Filologia Anglo-Germànica (anglès). Universitat de Barcelona. 1987.

Currículum vitae

Línies de recerca

Investigadora principal del Grup de Recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats de la UPF  (GREILI-UPF).

Investigadora del grup consolidat  ALLENCAM (Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe) i del  Fiesole Group.

  • Actituds, ideologies i usos lingüístics en contextos multilingües i multiculturals 
  • Aprenentatge i adquisició de llengües estrangeres en contextos multilingües i en contextos d'estades a l'estranger 
  • Processos de lectura i rendiment acadèmic en contextos multilingües i multiculturals 
  • Tecnologia educativa aplicada a l'ensenyament de llengües estrangeres

Docència

Grau en Humanitats: Direcció de Treballs de Fi de Grau (TFG) en els àmbits d'Educació i Lingüística i Assignatures "Anàlisi lingüística de textos literaris", "Llengua Anglesa per a les Humanitats" i "Literatura Anglesa".

Màster de Formació de Professorat d'Educació Secundària: Direcció de Treballs de Fi de Màster (TFM) i Assignatura "Lesson Planning and Materials Design".

Llicenciatura en Humanitats: Assignatura "Llengua i literatura angleses".

Màster d'Estudis Avançats en Comunicació Social: Direcció de TFM i Assignatura "Llenguatge, Interculturalitat i Mitjans de Comunicació".

Programa Intercampus de docència no presencial de Lliure Elecció (Llicenciatura): Assignatura "Llenguatge, identitat i comunicació intercultural".

Curs de Qualificació Pedagògica: Assignatura "New Technologies in English Language Teaching".