Dr. Tomàs de Montagut i Estragués

Foto
Catedràtic
Departament de Dret
Dades de contacte :

Nota biogràfica

Llicenciat en dret i filosofia i lletres, especialitat d'història medieval, per la Universitat de Barcelona. El 1982 es doctorà en dret a la mateixa universitat. Inicià la seva carrera docent a la càtedra d'Història del Dret del doctor Josep M. Font i Rius, primer com a professor ajudant, després com a professor adjunt i, finalment, com a professor titular. Guanyà la càtedra d'Història del Dret de la Universitat de Santiago de Compostel·la i per concurs de mèrits, la de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, on és catedràtic d'Història del Dret i de les Institucions. Les línies d'investigació, dins de les quals s'inclouen la majoria de publicacions, d'activitats de recerca i tesis dirigides, són la història de les institucions polítiques i financeres de Catalunya i de la Corona d'Aragó, la història de la recepció del ius commune a Catalunya i la història dels juristes catalans i de les seves doctrines. 

Publicacions

Llibres

   
Autors:
De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: El mestre racional a la Corona d'Aragó (1283-1419), Barcelona, 1987, 2 vls.
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: Les institucions fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya fins al 1413. Sindicatura de Comptes, Barcelona (Espanya) - 1996
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: La Doctrina medieval sobre el Munus y los Comuns de Tortosa / Tomàs de Montagut Estragués (Separata de: Homenaje al profesor Carlos Díaz Rementería). Barcelona (Espanya) - 1998
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: «Práctica, forma, i estil, de celebrar corts generals en Catalunya i materias incidents en aquellas / Lluís de Peguera ; estudi introductori: Tomàs de Montagut Estragués». Altres. Estudi introductori. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid (Espanya) - 1998
   
Capítols de llibres

   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "El territorio de Cataluña". AA.VV.. Comentarios sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, p. 1 - 1. Institut d'Estudis Autonòmics, Barcelona (Espanya) - 1991
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "La recepción del derecho feudal común en Cataluña". SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval, p. 153 - 175. Centro Superior de Investigaciones Científicas, Madrid (Espanya) - 1993
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "Los actos a causa de muerte en los derechos ibéricos medievales". AAVV. 2: Europe medievale et moderne Fa part de: ** Actes a cause de mort, p. 185 - 226. De Boeck , Brussel·les (Bèlgica) - 1993
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "El mestre racional i Sardenya. La fiscalització de Sancho Aznárez de Arbe (1335-1342)". AAVV. XIV Congreso di storia della Corona d'Aragona sul tema la Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII): Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990, p. 1 - 1. Università di Cagliari. Istituto di storia medioevale, Sassari (Itàlia) - 1993
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "Notes per a l'estudi del Mestre Racional de la Cort al segle XV". AAVV. Actes del Tercer Congrés d'Història Moderna de Catalunya, celebrat a Barcelona del 13 al 12 de desembre de 1993. Les institucions catalanes (segles XV-XVII), p. 45 - 54. Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història. Departament d'Història Moderna, Barcelona (Espanya) - 1993
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "El reial patrimoni i els béns del temple". AAVV. Actes de les Primeres Jornades sobre els Ordes Religioso-Militars als Països Catalans (segles XII-XIX). Montblanc, 8-10 de novembre de 1985, p. 1 - 1. Diputació de Tarragona, Tarragona (Espanya) - 1994
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "Els pariatges andorrans". DE RIQUER PERMANYER, B. Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, p. 310 - 311. Enciclopèdia Catalana, Barcelona (Espanya) - 1996
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "Els Usatges de Barcelona". DE RIQUER PERMANYER, B. Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, p. 298 - 298. Enciclopèdia Catalana, Barcelona (Espanya) - 1996
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "Les vegueries". DE RIQUER PERMANYER, B. Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, p. 1 - 1. Enciclopèdia Catalana, Barcelona (Espanya) - 1996
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "El régimen jurídico de los juristas de Barcelona en la Baja edad media", dins Rudimentos legales. Revista de historia del Derecho, 2, pp.63-91, Universidad de Jaén, 2000.
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "Les monarquies cristianes medievals i l'imperi universal hispànic". MALUQUER DE MOTES I BERNET, C. J. i d'altres. Història del Dret Espanyol, p. 67 - 194. Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona (Espanya) - 1997
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "El dret romà a la Península i la monarquia visigoda". MALUQUER DE MOTES I BERNET, C. J. i d'altres. Història del Dret Espanyol, p. 19 - 65. Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona (Espanya) - 1997
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "L'ordenament jurídic català i el dret municipal: El cas d'Orta". AA.VV. VII Centenari dels costums d'Orta (1296/1996). Actes de les Jornades d'Estudi, Orta, 25, 26 i 27 d'octubre de 1996, p. 63 - 85. Ajuntament d'Horta de Sant Joan, Horta de Sant Joan (Espanya) - 1997
   
Autors: De Montagut Estagués, T. ; Maluquer de Motes Bernet, C. J. (p.o. de signatura)
Títol: "L'Estat constitucional espanyol". MALUQUER DE MOTES I BERNET, C. J. i d'altres. Història del Dret Espanyol, p. 195 - 264. Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona (Espanya) - 1997
   
Autors: De Montagut Estagués, T. i d'altres (p.o. de signatura)
Títol: "Historicitat del Dret i apologia de la jurisprudència". DE MONTAGUT ESTRAGUÉS, T. i altres. Història del pensament jurídic. Curs 1996-97 dedicat a la memòria del professor Francisco Tomás y Valiente, p. 23 - 34. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (Espanya) - 1999
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "La justícia en la Corona de Aragón". AA.VV. La Administración de justicia en la historia de España : actas de las III Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos, p. 649 - 685. Junta de Comunidades Castilla-La Mancha, Toledo (Espanya) - 1999
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: Les Corts Generals de la Corona d'Aragó (Notes per al seu estudi), dins "La monarquía y los reinos II (V 4)". BELENGUER CEBRIÀ, E. Felipe II y el Mediterráneo : congreso internacional, Barcelona, 23 a 27 de noviembre de 1998 (4 volúmenes), p. 121 - 138. Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid (Espanya) - 1999
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "La recepció del dret tributari comú a la Corona d'Aragó". AAVV. El territori i les seves institucions històriques. Actes. Ascó, 28, 29 i 30 de novembre de 1997, p. 361 - 383. Fundació Noguera, Lleida (Espanya) - 1999
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "La carta de Tortosa i el Dret comú". SERRANO DAURA, J. (ed.). Les Cartes de població cristiana i de seguretat de jueus i sarraïns de Tortosa (1148/1149): Actes de les Jornades d'Estudi commemoratives del 850è aniversari de la seva concessió: Tortosa, maig 1999, p. 169 - 177. Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona (Espanya) - 2000
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "El perquè d'un codi civil català:elements diferenciadors, dins AAVV, Cap un codi civil de Catalunya, pp.49-53. Barcelona, 2000,
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "Notes sobre l'ofici del mestre racional de la cort en el segle XVI, dins Centralismo y Autonomismo en los siglos XVI - XVII, pp 265-294, Barcelona,1989
   
Artícles

   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "La recepción del derecho feudal común en Cataluña I (1211-1330). La alineación del feudo sin el consentimiento del Señor". Glossae: revista de la historia del derecho europeo, N. 4 V. 1 p. 9 - 145 (1992)
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "El testamento inoficioso en las partidas y sus fuentes". Anuario de Historia del Derecho Español, N. 62 V. 1 p. 239 - 326 (1992)
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "El "Llibre del Consolat de Mar" y el ordenamiento jurídico del mar". Anuario de Historia del Derecho Español, N. 67 V. 1 p. 201 - 217 (1997)
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "Lluís de Peguera i el seu pensament jurídic". Pedralbes: Revista d'Història Moderna, N. 18 V. p. 53 - 67 (1998)
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "La significació jurídica de les Compilacions Catalanes". Glossae: revista de la historia del derecho europeo, N. 1 V. 1 p. 1 - 2 (1998)
   
Autors: De Montagut Estagués, T. (p.o. de signatura)
Títol: "La Reforma de la Administración de Justícia en las Cortes Generales de Monzón de 1388-1389". Anales : Anuario del Centro de la Universidad de Educación a Distancia Calatayud, N. 7 V. I p. 5 - 15 (1999)
   

inici
 
Participació a Congressos
   
Títol: El control popular dels obligats a retre comptes al mestre racional
Participació: Comunicació
Congrés: XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón
Lloc: Comissió Permanent dels Congressos d´Història de la Corona d´Aragó, Jaca (Espanya)
Any: 1993
   
Títol: Del decret de Nova Planta a la Constitució de 1812
Participació: Conferència convidada
Congrés: Panorama del Dret Civil de Catalunya
Lloc: Institut d'Estudis Autonòmics. Universitat de Barcelona, Barcelona (Espanya)
Any: 1993
   
Títol: Notes per a l'estudi del Mestre Racional de la Cort al segle XV
Participació: Comunicació
Congrés: III Congrés d´Història Moderna de Catalunya. Les Institucions Catalanes (segles XV-XVII)
Lloc: Departament d'Història Moderna. Universitat de Barcelona, Barcelona (Espanya)
Any: 1993
   
Títol: El dret civil de Catalunya fins al decret de Nova Planta
Participació: Conferència convidada
Congrés: Seminari sobre el Panorama del Dret Civil de Catalunya
Lloc: Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida (Espanya)
Any: 1994
   
Títol: Presencia de las partidas de Alfonso X en el derecho catalán
Participació: Ponència
Congrés: III Simposium de Historia de Castilla-La Mancha: Derecho e Instituciones
Lloc: Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid (Espanya)
Any: 1994
   
Títol: La legitimidad de la incorporación de las Indias
Participació: Comunicació
Congrés: II Jornadas de Historia de Segovia: Domingo de Soto en su Quinto Centenario
Lloc: Colegio Universitario de Segovia, Segovia (Espanya)
Any: 1994
   
Títol: Sobre la recepción del ius commune en Cataluña en materia de rendición de cuentas
Participació: Comunicació
Congrés: Simposio Internacional del VII Centenario de la Muerte de Jacobo de las Leyes (1294)
Lloc: Instituto de Derecho Común Europeo. Universidad de Murcia, Murcia (Espanya)
Any: 1994
   
Títol: El código de Justiniano y los maestros racionales
Participació: Comunicació
Congrés: Simposio Internacional del VII Centenario de la Muerte de Jacobo de las Leyes (1294)
Lloc: Instituto de Derecho Común Europeo. Universidad de Murcia, Murcia (Espanya)
Any: 1994
   
Títol: El derecho histórico de Cataluña
Participació: Ponència
Congrés: Seminario de Estudios sobre la Enseñanza de los Derechos Históricos Territoriales en los Nuevos Planes de Estudio de las Facultades de Derecho
Lloc: Instituto de Derecho Histórico del País Vasco. Universidad del País Vasco, San Sebastián (Espanya)
Any: 1994
   
Títol: Significat jurídic de la nova compilació
Participació: Ponència
Congrés: Presentació de la Reedició Facsímil de les Constitucions i d'altres Drets de Catalunya. Barcelona, any 1704
Lloc: Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Barcelona (Espanya)
Any: 1995
   
Títol: Organización fiscal y financiera de la Corona de Aragón
Participació: Comunicació
Congrés: Historia de las Instituciones Españolas
Lloc: Fundación Duques de Soria-Universidad de Valladolid, Valladolid (Espanya)
Any: 1995
   
Títol: L'ordenament jurídic català i el dret municipal. El cas d'Orta
Participació: Comunicació
Congrés: VII Centenari dels Costums d´Orta (1296-1996)
Lloc: Ajuntament d'Horta de Sant Joan, Horta de Sant Joan (Espanya)
Any: 1996
   
Títol: Els oïdors de comptes de la Generalitat de Catalunya a l'època d'Alfons el Magnànim
Participació: Comunicació
Congrés: XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona
Lloc: Arxiu de Nàpols, Nàpols (Itàlia)
Any: 1997
   
Títol: La justicia universal en la Corona de Aragón
Participació: Ponència
Congrés: III Jornadas sobre Investigación en Archivos: la Administración de Justicia en la Historia de España
Lloc: Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, Guadalajara (Espanya)
Any: 1997
   
Títol: Finances i fiscalitat a Catalunya
Participació: Ponència
Congrés: 650 Aniversari (1347-1359) de la Incorporació a Catalunya del Marge Dret del Riu Ebre. Ascó, 1347-1997. Jornades sobre el Territori i les seves Institucions Històriques
Lloc: Ajuntament d'Ascó, Ascó (Espanya)
Any: 1997
   
Títol: La justicia y la Corona de Aragón
Participació: Ponència
Congrés: Fundamentos Jurídicos de la Monarquía Española de los Austrias
Lloc: Centro de la UNED de Madrid, Madrid (Espanya)
Any: 1998
   
Títol: La monarchie féodale et la réception du droit commun en Catalogne
Participació: Conferència convidada
Congrés: Ecole Doctorale Droit Science Politique. DEA Histoire du Droit
Lloc: Bibliothèque d'Histoire du Droit. Université de Toulouse I, Tolosa (França)
Any: 1998
   
Títol: Taula Rodona: El perquè d'un Codi Civil Català. Elements diferenciadors
Participació: Altres
Congrés: Cap a un Codi Civil de Catalunya
Lloc: Conselleria de Justícia, Barcelona (Espanya)
Any: 1998
   
Títol: Lluís de Peguera i el pensament jurídic europeu
Participació: Ponència
Congrés: IV Congrés d'Història Moderna de Catalunya
Lloc: Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona, Barcelona (Espanya)
Any: 1998
   
Títol: La reforma de la Administración de Justicia en las Cortes Generales de Monzón de 1388-1389
Participació: Ponència
Congrés: Seminario de Historia del Derecho. El Fuero de Calatayud y los Fueros de Aragón
Lloc: Centre de la UNED de Calatayud, Calatayud (Espanya)
Any: 1999
   
Títol: Bans , ordinacions y establiments urbanos en la Catalunya medieval
Participació: Ponència
Congrés: Colloque International Faire Bans, edictz et statuz
Lloc: Facultés Universitaires (Bruxelles), Brussel·les (Bèlgica)
Any: 1999
   
Títol: El règim jurídic dels juristes de Barcelona a la Baixa Edat Mitjana
Participació: Comunicació
Congrés: VI Congrés d'Història de Barcelona
Lloc: Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona (Espanya)
Any: 1999
   
Títol: Ordenanzas municipales de Barcelona sobre juristas
Participació: Ponència
Congrés: V Jornadas de Historia del Derecho. La aplicación del Derecho en la Historia
Lloc: Universidad de Jaén, Jaén (Espanya)
Any: 1999
   
Títol: El derecho municipal y el derecho común
Participació: Ponència
Congrés: El Fuero de Laredo en el Octavo Centenario de su concesión.
Lloc: Universitat de Cantabria i Ajuntament de Laredo, Laredo (Espanya)
Any: 2000
   
Títol: El requisito de estudios para los juristas catalanes en la Baja Edad Media
Participació: Conferència convidada
Congrés: II Jornadas Ius Commune y Ius Proprium en las Indias: La enseñanza del derecho en el sistema del derecho común.
Lloc: nstituto de Historia del Derecho "Juan de Solórzano y Pereyra, Santiago de Xile (Xile)
Any: 2000
   
Títol: Els juristes de Catalnya a la baixa edat mitjana
Participació: Ponència
Congrés: XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó
Lloc: Universitats de Barcelona i Lleida, Barcelona (Espanya)
Any: 2001