U N I V E R S I T A T   P O M P E U   F A B R A

SEMINARI D'HISTÒRIA
DE LA CIÈNCIA

Personal docent i investigador
Línies de recerca
Preprints i publicacions
Docència
Doctorat
Activitats - Fòrum de debat
Enllaços d'interès

Universitat Pompeu Fabra
Departament d'Humanitats
Ramon Trias Fargas, 25 
08005 Barcelona 
Telèfon: +34 93 542 16 29 
Fax: +34 93 542 16 20 
departament.humanitats@upf.edu