Presentaciˇ

Aquest grup de recerca que s'ha configurat al llarg dels anys a partir de la temàtica científica de la Història de les Religions, i que té com a referència el fons bibliogràfic de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas (inaugurada l'any 2003), es constitueix a partir de dos nuclis de recerca principals:

iconhaas


      

Estudis Comparatius de l'Edat Mitjana i el segle XX
 (Coordinadora Victoria Cirlot)

Estudis d'Estètica i Religió
(Coordinador Amador Vega)