Òrgans de govern de la Fundació UPF

La direcció, administració, gestió i representació de la Fundació UPF correspon als òrgans de govern següents:

 

 Patronat

President:
Jaume Casals i Pons, rector de la UPF

Vicepresidenta:
Núria Basi Moré, presidenta del Consell Social de la UPF

Secretari:
Enric Arranz  

Patrons:
Jaume Casals i Pons
Núria Basi Moré
Jaume Badia i Pujol
Àngels Ingla Mas
Pelegrí Viader Canals
Josep Ferrer Riba
Mireia Trenchs Parera
Mònica Figueras Maz
Carles Ramió Matas
Angel Lozano Solsona
Ramon Villanova Fortuny
Conxa Oliu Creus
Carles Castells Oliveres
Manuel Milà Vidal
Maite Poyos Peralta

 

 Consell Rector


President:
Jaume Casals i Pons, rector de la UPF

Vicepresidenta:
Núria Basi Moré, presidenta del Consell Social de la UPF

Secretari:
Enric Arranz  

Membres:
Jaume Casals i Pons
Núria Basi Moré
Jaume Badia i Pujol
4 vocals més designats per el Patronat 

 

 Direcció General

Director general:
Juame Badia Pujol  

Directora general adjunta:
Anaís Tarragó