Direcció

Director General  

Jaume Badia Pujol
Fundació Universitat Pompeu Fabra
Plaça de la Mercè, 10-12, 08002 Barcelona
Tel. 93 542 25 76
   jaume.badia@upf.edu

Directora General  adjunta

Anaís Tarragó
Fundació Universitat Pompeu Fabra
Plaça de la Mercè, 10-12, 08002 Barcelona
Tel. 93 542 25 76
   anais.tarrago@upf.edu