Administració

Àrea de Gestió Econòmica i de Recursos Humans

 

Responsable

Sergio Casas
Fundació Universitat Pompeu Fabra
Pg. Pujades, 1, 08003 Barcelona
Tel. 93 542 12 91 
   sergio.casas@upf.edu

 

Equip

MªJosé Díez
Fundació Universitat Pompeu Fabra
Pg. Pujades, 1, 08003 Barcelona
Tel. 93 542 28 75  
   mariajose.diez@upf.edu

Núria Soteras
Fundació Universitat Pompeu Fabra
Pg. Pujades, 1, 08003 Barcelona
Tel. 93 542 19 71 
   nuria.soteras@upf.edu

Yolanda Porro
Fundació Universitat Pompeu Fabra
Pg. Pujades, 1, 08003 Barcelona
Tel. 93 542 25 86  
   yolanda.porro@upf.edu

 

Bústia per a consultes i incidències relacionades amb Recursos Humans: fundacio.rrhh@upf.edu
Bústia per a la resta de consutes: fundacio@upf.edu