Grau en Humanitats - Treball Fi de Grau

Branca de coneixement
Arts i humanitats
Durada Quatre cursos acadèmics
Horaris A primer i a segon curs l'horari és de matí. A tercer i a quart l'horari és de matí i/o tarda, en funció de les assignatures
Calendari De setembre a juny
Preu
1.657,12 € per a ciutadans de la UE; 6.800 € per a residents o ciutadans de fora de la UE
Crèdits

240 ECTS

Assignatures bàsiques, 60; assignatures obligatòries, 110; assignatures optatives, 60; pràctiques (opcionals), 4, 8 i 12; treball de fi de grau, 10

Idiomes Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). Els estudis inclouen assignatures obligatòries i optatives de continguts curriculars diversos que es cursen en anglès. Optativament, l'estudiant pot familiaritzar-se amb el francès, l'alemany o el llatí
Nombre de places 170
Lloc de realització
Campus de la Ciutadella
Organització
Facultat d'Humanitats
Preinscripció En línia a www.accesnet.gencat.cat, de juny a juliol

 

 

Normatives i document regulador

 

Instruccions i informació específica per al curs 2016-2017

  • Instrucció sobre el procediment d'organització del Treball de Fi de Grau (pendent de publicar)
  • Llista de les àrees, disciplines i temàtiques sobre el quals cada docent de la Facultat pot dirigir treballs. Afegit el professor Tomas Macsotay! (03/05/16)
Com i quan inscriure el TFG

Nou procediment d'inscripció del TFG: sessió informativa pels estudiants de 3r curs, dilluns 25 de maig, d'11.00 a 12.00 hores, a l'aula 20.023

Molt important! Aquesta inscripció deixarà de tenir efecte si no es matricula el TFG, codi 22441, al setembre pel curs acadèmic 2016-2017.
Termini: del 5 de maig, a partir de les 10.00 hores, fins al 13 de maig del 2016, fins les 23.59 h.

 

Assignació de directors, curs 2016-2017

Consulta l'assignació de directors, a través de l'aplicatiu on vas fer la inscripció: https://secretariavirtual.upf.edu. Si tens dubtes, consulta el manual.
Molt important! Aquesta assignació només serà vàlida si es matricula el TFG, codi 22441, al setembre'16.

 


Instruccions i informació específica per al curs 2015-2016
Assignació de directors, curs 2015-2016

Llistat d'assignació de directors: Aquesta assignació només serà vàlida si es matricula el TFG, codi 22441, al setembre'15.


Dipòsit del treball

Els treballs (tres exemplars en paper) que comptin amb l'autorització del director/a es dipositaran, acompanyats del Formulari de dipòsit del Treball de Fi de Grau, a la Secretaria de la Facultat d'Humanitats.
També s'hauran de presentar en format digital (un fitxer en format DOC, DOCX, ODT o RTF, i l'altre en PDF). Aquests fitxers es podran presentar en:
- un disc CD-ROM o DVD,
- o en pen-drive,
- o es podran pujar al núvol (Dropbox, Google Docs o similar) compartint-lo amb l'adreça de correu secretaria.humanitats@upf.edu.

El títol d'aquests fitxers seguirà la fórmula següent: "Curs - 1r Cognom 2n Cognom, Nom, NIA - Tema o títol abreujat" (p. ex.: "2015-16 - Serra Serra, Joana, 99.999 - Escola de Frankfurt").
La secretaria trametrà els exemplars en paper i els fitxers als membres del tribunal avaluador.

Juntament amb el document de dipòsit, haureu de signar el document d'autorització per a la publicació del vostre treball a l'e-Repositori de la UPF. Publiquem els treballs que obtenen una nota de 9 o superior.
En el següent link trobareu les explicacions de cadascuna de les llicències: llicències Creative Commons.


Termini per a la convocatòria de juny 2016: fins al dia 16 de juny del 2016, fins les 17.00 hores, a la Secretaria de la Facultat d'Humanitats. Nou despatx: 20.273!
Termini per a la convocatòria de desembre 2016: pendent d'aprovació del calendari acadèmic 2016-2017

 

Convocatòria de Tribunals

Calendari tribunals juny'16


Vols consultar els millors TFG de cursos anteriors?

 

Premi al Millor TFG

Curs 2012-2013

Curs 2013-2014

Curs 2014-2015

Curs 2015-2016