Grau en Humanitats - Treball Fi de Grau

Branca de coneixement
Arts i humanitats
Durada Quatre cursos acadèmics
Horaris A primer i a segon curs l'horari és de matí. A tercer i a quart l'horari és de matí i/o tarda, en funció de les assignatures
Calendari De setembre a juny
Preu
1.657,12 € per a ciutadans de la UE; 6.800 € per a residents o ciutadans de fora de la UE
Crèdits

240 ECTS

Assignatures bàsiques, 60; assignatures obligatòries, 110; assignatures optatives, 60; pràctiques (opcionals), 4, 8 i 12; treball de fi de grau, 10

Idiomes Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). Els estudis inclouen assignatures obligatòries i optatives de continguts curriculars diversos que es cursen en anglès. Optativament, l'estudiant pot familiaritzar-se amb el francès, l'alemany o el llatí
Nombre de places 170
Lloc de realització
Campus de la Ciutadella
Organització
Facultat d'Humanitats
Preinscripció En línia a www.accesnet.gencat.cat, de juny a juliol

Infografia del Treball de Fi de Grau d'Humanitats

Normatives i document regulador

Instruccions i informació específica per al curs 2016-2017

 

Assignació de directors, curs 2016-2017

Consulta l'assignació de directors, a través de l'aplicatiu on vas fer la inscripció: https://secretariavirtual.upf.edu. Si tens dubtes, consulta el manual.
Molt important! Aquesta assignació només serà vàlida si es matricula el TFG, codi 22441, al setembre'16.

 

Dipòsit del treball

Els treballs (tres exemplars en paper) que comptin amb l'autorització del director/a es dipositaran, acompanyats del Formulari de dipòsit del Treball de Fi de Grau, a la Secretaria de la Facultat d'Humanitats.
També s'hauran de presentar en format digital (un fitxer en format DOC, DOCX, ODT o RTF, i l'altre en PDF) enviant-los a l'adreça tfghumanitats@upf.edu.

El títol d'aquests fitxers seguirà la fórmula següent: "Curs - 1r Cognom 2n Cognom, Nom, NIA - Tema o títol abreujat" (p. ex.: "2016-17 - Serra Serra, Joana, 99.999 - Escola de Frankfurt").
La secretaria trametrà els exemplars en paper i els fitxers als membres del tribunal avaluador.

Juntament amb el document de dipòsit, haureu de signar el document d'autorització per a la publicació del vostre treball a l'e-Repositori de la UPF. Publiquem els treballs que obtenen una nota de 9 o superior.
En el següent link trobareu les explicacions de cadascuna de les llicències: llicències Creative Commons.

 

Termini per a la convocatòria de desembre 2016: fins a l'1 de desembre, fins les 17.00 hores a la Secretaria d'Humanitats, despatx 20273
Termini per a la convocatòria de juny 2017: fins al 15 de juny del 2017, fins les 17.00 hores, a la Secretaria d'Humanitats, despatx 20273

 

Com i quan inscriure el TFG


Molt important! Aquesta inscripció deixarà de tenir efecte si no es matricula el TFG, codi 22441, al setembre pel curs acadèmic 2016-2017.
Termini: del 5 de maig, a partir de les 10.00 hores, fins al 13 de maig del 2016, fins les 23.59 h.

 

Vols consultar els millors TFG de cursos anteriors?

 

Premi al Millor TFG

Curs 2012-2013

Curs 2013-2014

Curs 2014-2015

Curs 2015-2016