Grau en Humanitats - Horaris

Branca de coneixement
Arts i humanitats
Durada Quatre cursos acadèmics
Horaris A primer i a segon curs l'horari és de matí. A tercer i a quart l'horari és de matí i/o tarda, en funció de les assignatures
Calendari De setembre a juny
Preu
1.657,12 € per a ciutadans de la UE; 6.800 € per a residents o ciutadans de fora de la UE
Crèdits

240 ECTS

Assignatures bàsiques, 60; assignatures obligatòries, 110; assignatures optatives, 60; pràctiques (opcionals), 4, 8 i 12; treball de fi de grau, 10

Idiomes Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). Els estudis inclouen assignatures obligatòries i optatives de continguts curriculars diversos que es cursen en anglès. Optativament, l'estudiant pot familiaritzar-se amb el francès, l'alemany o el llatí
Nombre de places 170
Lloc de realització
Campus de la Ciutadella
Organització
Facultat d'Humanitats
Preinscripció En línia a www.accesnet.gencat.cat, de juny a juliol

Grau en Humanitats - Horaris

A primer i segon curs, les classes són en horari de matí. L'oferta d'assignatures de tercer i quart està distribuïda en horaris de matí i de tarda.

Consulta d'Horaris del curs 2016-2017

Document pdf per imprimir

 


Inici de classe pels estudiants que comencen primer curs del Grau en Humanitats : 21 de setembre de 2016

 

Metodologia d'Estudi i Escriptura Acadèmica (MEDEA)

Classe Conjunta Grups 1, 2 i 3, proper dimecres 21 de setembre de 2016 (Aula 13.007) horari: 8.30 a 12.00h i Seminari de 12.30 a 14.30h (aula segons grup assignat durant la conjunta)


Classe Conjunta Grups 1, 2 i 3, proper dijous 22 de setembre de 2016 (aula 13.007) horari: 8:30 a 11:00h i Seminari de 11.30 a 14:30h (aula segons grup assignat durant la conjunta)

Inici de classe pels estudiants de segon, tercer i quart curs: 26 de setembre