Estudiar Dret a la UPF

 
 
La Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra va iniciar la seva activitat el 1990, l'any fundacional de la mateixa Universitat. Des del 2000, està ubicada al campus de  la Ciutadella, amb la resta de centres de ciències socials de la Universitat. La Facultat ofereix des dels seus inicis els ensenyaments de la llicenciatura en Dret, i des del curs 2009-2010, els estudis conduents a l'obtenció de tres nous graus adaptats a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior: el grau en Dret, que substitueix l'antiga llicenciatura;  el grau en Relacions Laborals i el grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció.

Els estudis impartits a la Facultat pretenen dotar els estudiants d'una formació intel·lectual i en valors sòlida i ben orientada al futur exercici de les diverses professions jurídiques. L'alta qualitat de la docència, reconeguda pels mateixos estudiants, és un tret distintiu de la Facultat. El disseny de les activitats docents, amb sessions de seminari paral·leles a les de grup plenari, fomenta l'esforç sostingut, l'esperit crític, el contacte interpersonal, el lideratge i les habilitats associades al treball en grup. L' organització trimestral de la docència exigeix que els estudiants se sentin motivats i es dediquin a l'estudi de manera intensa i continuada.

La Facultat de Dret dóna particular importància a la dimensió internacional del currículum i hi afavoreix també  la presència de coneixements interdisciplinars. Els estudiants poden seguir classes en anglès i participar en un extens programa d'intercanvis amb universitats europees i americanes de prestigi. Conjuntament amb altres facultats de la Universitat, la Facultat de Dret ofereix programes de doble titulació en Dret i en altres graus de l'àmbit de les ciències socials. L'oferta formativa de nivell de grau es pot completar amb els  programes de màster i de doctorat organitzats pel Departament de Dret.

L'existència de programes de pràctiques externes en institucions jurídiques i de convenis d'inserció laboral en entorns professionals facilita l'ingrés en el món laboral, amb una taxa d'inserció molt elevada. El caire generalista i polivalent dels estudis permet que els graduats orientin la seva vida professional a l'exercici professional privat, a l'assessoria empresarial, als cossos jurídics superiors  de les administracions públiques, a organitzacions internacionals o a qualsevol altre entorn jurídic.