Junta de Facultat

Degà
Sergi Torner Castells

Representants dels professors funcionaris dels cossos docents que imparteixen docència a la Facultat
Àlex Alsina Keith
Victòria Alsina Keith
Encarnación Atienza Cerezo
Maria Núria Bel Rafecas
Maria Dolors Cañada Pujols
Daniel Cassany Comas
Esteve Clua Julve
Joan Costa Carreras
Montserrat Cunillera Domènech
Anna Espunya Prat
Montserrat González Condom
Carmen López Ferrero
Mercè Lorente Casafont
Louise McNally Seifert
Luis Pegenaute Rodríguez
Enric Vallduví Botet

Representants de la resta de personal acadèmic contractat i del personal investigador en formació de la Facultat
Gemma Andújar Moreno
Carme Bach Martorell
Eduard Bartoll Teixidor
Elisenda Bernal Gallén
Marta Marfany Simó

Representants dels estudiants
Marta Rosa Gil
Aida Villaécija Chavarria

Representants del personal d'administració i serveis
Roger Aranich Pedreño
suplent: M. Àngela Blanco Tirado
Maria Mercè Sulé Carreras
suplent: Gemma Fernández Ramos

Assistent amb veu però sense vot
Anna Belchi Division, directora del Campus del Poblenou (representant del gerent)