Equip de Deganat

Degà
Sergi Torner Castells

Vicedegana d'ordenació acadèmica
Judit Freixa Aymerich

Vicedegana d'estudiants
Carme Colominas Ventura

Vicedegana amb funcions de responsable de projecció i internacionalització
Núria Bel Rafecas

Cap d'estudis dels graus en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades (amb funcions de secretària acadèmica)
Victòria Alsina Keith

Coordinador de mobilitat
Guilhem Naro Rouquette

Directora de la Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID)
Encarna Atienza Cerezo