Tutors d'intercanvi

Facultat de Traducció i Interpretació

Universitat parla francesa:
Guilhem NARO

guilhem.naro@upf.edu

93 542 22 45

Universitats parla anglesa:
Lisa GILBERT

lisa.gilbert@upf.edu 

93 542 22 23

Universitats parla alemanya:
Maria WIRF

maria.wirf@upf.edu

93 542 24 12