Puc demanar el reconeixement dels meus idiomes de treball com a crèdits RAC?

No es reconeixeran crèdits si la llengua corresponent forma part de les assignatures que l'estudiant cursi dins del pla d'estudis, com es produeix en els estudis de Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades. En el cas dels estudis d'Humanitats, l'anglès només es reconeixerà a partir del nivell B.2.2.

Normativa