Classes, assignatures i horaris

Puc obtenir reconeixement de crèdits per l'aprenentatge d'idiomes?

Sí. És possible demanar i obtenir reconeixement de crèdits per l'aprenentatge d'idiomes, sempre que es tracti d'idiomes diferents dels que cursa l'estudiant al seu pla d'estudis i que es compleixin els requisits que preveu la normativa de la Universitat. Els crèdits s'incorporen a l'expedient com a crèdits optatius reconeguts. 

Per exemple, un estudiant que tingui anglès i francès al seu pla d'estudis pot demanar reconeixement de crèdits i obtenir-lo per haver cursat i superat un curs de 90 h d'àrab en una escola d'idiomes. En canvi, un estudiant que tingui anglès i francès al seu pla d'estudis no podrà obtenir reconeixement de crèdits per cap tipus de curs o certificat d'anglès o de francès, perquè aquests idimes formen part del seu pla d'estudi i no poden ser considerat alhora un mèrit complementari.

Consulteu la normativa en aquest enllaç.

 

Com sé quins seminaris depenen d'un mateix grup gran?

Cada assignatura té un o més grups grans, dels quals depenen un o més seminaris. La relació entre grups grans i seminaris és la següent:

  • Els seminaris 101, 102, 103, etc. corresponen al G1
  • Els seminaris 201, 202, 203, etc. corresponen al G2
  • Els seminaris 301, 302, 303, etc. corresponen al G3

 

Com sé quin grup gran tinc matriculat i quin seminari em correspon?

Consulta l'Espai Aula del teu campus global, on trobaràs les assignatures que tens matriculades, els grups concrets que tens matriculats i els seminaris que et corresponen.

 

Com puc saber l'horari dels seminaris i dels grups grans?

Consultant la web d'horaris

 

M'han adjudicat a un seminari que se'm solapa amb una altra assignatura; què he de fer?

Tot i això, és possible que se'n produeixi algun. Si és el cas, adreça't al professor de grup gran, exposa-li el problema i demana-li si és possible que et canviï de grup de seminari.

 

Tinc matriculat el G1 d'una assignatura però em va millor l'horari del G2. Puc canviar de grup?

El canvi de grup és un procés que afecta la matrícula de l'estudiant i, per això, està sotmès a unes garanties i a uns terminis molt específics. El període per sol·licitar canvis de grup està fixat en un termini únic, a principi de curs. Les sol·licituds es tramiten per mitjà d'un formulari accessible al Campus Global (Secretaria Acadèmica > tràmits habituals durant el curs). Fora d'aquest termini, qualsevol canvi de grup gran s'autoritza només excepcionalment i està subjecte al pagament d'una taxa.

 

No m'han concedit un canvi de grup que he sol·licitat. Puc anar a classe al grup que m'interessa si el professor hi està d'acord?

L'accés a les aules globals de les assignatures, l'avaluació de l'estudiant i l'avaluació del professorat depenen del grup que l'estudiant té matriculat. Un estudiant que no consti al grup gran de l'assignatura que cursa és un estudiant no inscrit.

 

Puc canviar de seminari adjudicat?

El canvi de seminari, el resol i el gestiona el professor de grup gran. Pots canviar de seminari adjudicat si el professor de grup gran accepta el canvi que li demanis i et canvia de grup. El canvi de grup de seminari no pot ser mai unilateral.

 

Puc cursar una assignatura sense anar a classe?

No és gens recomanable. La docència regular a la Universitat Pompeu Fabra és presencial i els graus de la Facultat de Traducció i Interpretació s'organitzen tenint en compte la participació dels estudiants a classe. El pla docent de cada assignatura, a més, pot establir requisits de presencialitat diversos, així com activitats que calgui realitzar presencialment. Si puntualment no es pot assistir a classe, convé parlar amb el professor de grup gran o de seminari; si no es pot assistir durant tot el trimestre a una assignatura convé no matricular-la. En tot cas, l'estudiant no ha de comptar que tindrà una tutela a distància d'una assignatura programada presencialment.