Estudiants que no tenen coneixements de català

Quin tractament parcial específic tenen els estudiants que no han estat escolaritzats en català? 

Els estudis de Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades demanen a l'estudiant competència en les dues llengües de treball (català i castellà). Els estudiants que no han estat escolaritzats en català tenen un tractament parcial i específic al llarg dels dos primers cursos, que els ha de permetre adquirir les competències necessàries per a cursar els seus graus.

Arrow Grau en Traducció i Interpretació

1r curs
Idioma Català 1 Cursen aquesta assignatura en lloc de Llengua Catalana.
Fonaments de la Traducció
Es matriculen al grup 1 i se'ls assigna un seminari amb el castellà com a llengua de docència. 
Traducció 2 (traducció de l'idioma 1 cap al català) Comparteixen el grup gran amb la resta d'estudiants i se'ls assigna un seminari on s'inicien en la traducció cap al català. 

2n curs
Idioma Català 2 Cursen aquesta assignatura en lloc de l'assignatura Ús Comparat Català-Espanyol. 
Traducció 4 (traducció de l'idioma 2 cap al català)
Comparteixen el grup gran amb la resta d'estudiants i se'ls assigna un seminari on aprofundeixen en la traducció cap al català.  
Traducció entre les Llengües Catalana i Espanyola       
Comparteixen el grup gran amb la resta d'estudiants i se'ls assigna un seminari on s'agrupen tots junts. A l'examen tradueixen només cap al castellà. 

Arrow Llengües Aplicades

1r curs
Idioma Català 1                                              
Cursen aquesta assignatura en lloc de l'assignatura Llengua Catalana.                                                      

 

2n curs

Idioma Català 2                                 

Cursen aquesta assignatura en lloc de l'assignatura Ús Comparat Català-Espanyol. 

En quin idioma s'imparteixen les classes?

Les classes es poden impartir en català, en castellà o en l'idioma corresponent a l'assignatura (anglès, francès, alemany o LSC).

El català és obligatori?

Sí, però per als estudiants amb pocs coneixements de la llengua existeix un tractament parcial i específic per a l'estudi del català, que s'estén als dos primers cursos, i que té l'objectiu que l'estudiant adquireixi les competències necessàries per cursar els dos graus que s'imparteixen a la Facultat.