Com puc acreditar el nivell B2 de llengua estrangera?

  • Quin és el nivell que he d'acreditar? Has d'acreditar un nivell B2 de coneixement d'una tercera llengua per poder-te graduar.
  • Quan has d'acreditar el nivell B2? Pots acreditar el teu nivell en qualsevol moment del grau. No podràs, però, obtenir el títol oficial de grau si no acredites, abans, el nivell B2.
  • De quins idiomes puc acreditar el nivell B2? Dels establerts a les proves per a l'accés a la universitat (PAU): anglès, francès, alemany i italià.
  • Puc acreditar el nivell B2 d'un dels meus idiomes de treball? Sí, perquè aquesta acreditació no té cap relació amb el reconeixement de crèdits RAC per als idiomes de treball a la Facultat.
  • Com puc acreditar el nivell B2? Amb la superació d'una prova comuna a totes les universitats de Catalunya (prova CLUC) o amb la presentació d'un certificat acredita­tiu de coneixements d'idiomes de nivell B2 o superior.
Més informació