28.04.2017

Jornada Sortides professionals per als estudiants de Traducció i Interpretació