21.04.2017

Quatre estudiants de la Facultat de Traducció i Interpretació participaran al XIV Encuentro Nacional de Estudiantes de Traducción e Interpretación becats per la FTiI.

L'objectiu principal d'aquestes trobades és posar en contacte estudiants, llicenciats/graduats i professionals de l'àmbit de la traducció i la interpretació, amb la finalitat que puguin intercanviar informació sobre el panorama present de la traducció i difondre estratègies d'inserció professional.

Els quatre becats explicaran els resultats de la seva participació a  la Jornada Sortides Professionals per als Graduats en Traducció i Interpretació el proper 17 de maig.