15.05.2017

V Premi UPF-FESOCA de Llengua de Signes Catalana

El Premi UPF-Fesoca de Llengua de Signes Catalana s'atorga al millor treball escrit i al millor treball signat realitzats per estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior.