Grau en Periodisme

Branca de coneixement Ciències socials i jurídiques
Durada Quatre cursos acadèmics
Horaris Temps complet, matí i tarda
Calendari De setembre a juny
Preu 2.287,12 € per a ciutadans de la UE; 8.500 € per a residents o ciutadans de fora de la UE
Idiomes Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)
Crèdits 240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60; assignatures obligatòries: 104; assignatures optatives: 52; pràctiques externes: 18; treball de fi de grau: 6
Nombre de places 80
Lloc de realització Campus del Poblenou
Organització Facultat de Comunicació
Preinscripció En línia a www.accesnet.gencat.cat, de juny a juliol

 Jo, la Pompeu perquè...

 • Adquiriré capacitat i destresa per crear i innovar.
 • Sabré crear continguts i idear estils per a tots els mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió i Internet).
 • Coneixeré les especialitats periodístiques principals per temes i per tipus de mitjà de comunicació.
 • Sabré com construir i analitzar relats periodístics escrits i audiovisuals.
 • Sabré aplicar a la pràctica els processos de redacció i d'enregistrament de so i vídeo per produir informacions periodístiques.
 • Coneixeré les tècniques i els procediments de composició fotogràfica, televisiva i transmèdia.
 • Coneixeré les bases de la gestió econòmica dels mitjans de comunicació i quins són els recursos essencials per establir-me pel meu compte.
 • Faré pràctiques en alguns dels principals mitjans de comunicació de Catalunya durant un mínim de tres mesos.
 • Sabré quines eines tecnològiques s'han d'usar durant el procés de cerca d'informació, d'edició i d'emissió de qualsevol producte periodístic.

Presentació

Objectius

El grau en Periodisme per la UPF és una carrera orientada a l'exercici professional del periodisme, entès com una activitat que consisteix, sobretot, en l'elaboració de productes informatius d'actualitat i clarament diferenciada, en conseqüència, d'altres activitats relacionades amb la comunicació social.

L'objectiu primordial de la carrera és formar professionals capaços de desenvolupar l'exercici del periodisme en qualsevol mitjà d'informació i de comunicació. Això implica la preparació dels futurs graduats per fer front als canvis previsibles que hi haurà en el món de la comunicació, tant des de la perspectiva dels usos socials com des de la perspectiva tecnològica. Així mateix, es pretén fomentar entre els futurs professionals una reflexió a fons sobre el periodisme com a activitat professional, que ha de ser garantia de democràcia, de civisme i de cohesió social.

Característiques

Sòlida formació de base en un àmbit determinat. L'estudiant haurà d'optar de bon començament per un d'aquests quatre àmbits: Humanitats, Política, Economia o Dret.

Formació en els fonaments i en les habilitats pròpies de l'exercici del periodisme, en tots els mitjans i modalitats (premsa, Internet, ràdio, televisió, agències de notícies, etc.).

Èmfasi en l'especialització professional, a través de matèries optatives relacionades amb diversos àmbits i modalitats.

Pràcticum obligatori, amb l'estada d'un trimestre com a mínim en un mitjà de comunicació, en una agència informativa o en un gabinet de comunicació institucional.

Possibilitat d'obtenir una segona titulació.

Itineraris

En començar la carrera l'estudiant ha de triar un dels itineraris de formació de base següents:

 • Humanitats
 • Ciències Polítiques
 • Ciències Econòmiques
 • Dret

Cadascun d'aquests itineraris deixa oberta l'opció perquè l'estudiant, després de completar el grau en Periodisme, pugui aconseguir posteriorment el grau corresponent a l'itinerari que ha seguit. Això ho podrà fer en dos cursos complementaris (o potser algun trimestre més, depenent de les circumstàncies acadèmiques de cada cas).

Pràctiques

Moltes de les assignatures de la carrera són pràctiques, molt especialment el Taller Integrat de Periodisme, que es fa a tercer curs.

Les pràctiques, de 18 crèdits, són obligatòries i consisteixen a fer una estada en un mitjà informatiu de qualsevol àmbit: premsa, ràdio, televisió, Internet, agència informativa, mitjà de comunicació i gabinet de comunicació. A aquests efectes, la Facultat té establerts convenis amb les empreses de comunicació més importants de Catalunya. Es fan surant un trimestre del quart curs.

Estades a l'estranger

Els Estudis de Periodisme fomenten la mobilitat dels estudiants i especialment les possibles estades (Erasmus i d'altres programes) en universitats europees o de la resta de continents, amb carreres de Periodisme o d'altres àmbits que puguin ser propícies amb vista a una especialització professional. Les estades a l'estranger són optatives i es poden fer durant un trimestre o més d'un, a quart curs.

Competències que s'adquiriran

Capacitat per redactar i elaborar productes periodístics escrits i audiovisuals en els diferents gèneres (informació estricta, reportatge, article d'opinió, etc.).

Habilitat per usar les tecnologies bàsiques que incorporen els diversos suports i/o plataformes de difusió impreses o electròniques.

Adquisició d'un bagatge intel·lectual suficient per poder desenvolupar-se en un món complex.

Assumpció dels principis ètics que es deriven de la consideració de la informació com un bé social bàsic en una societat democràtica.

Sortides professionals

 • Informació periodística.
 • Professional del periodisme en qualsevol suport mediàtic que desenvolupa la seva activitat creant continguts d'actualitat i usant els diversos gèneres que són propis dels mitjans informatius. Això comprèn les funcions de redactor, reporter, presentador i directiu d'un o de diversos dels suports esmentats, incloent-hi el disseny, l'escriptura i l'execució de reportatges i de documentals escrits, audiovisuals o multimèdia en una empresa del sector de la comunicació.
 • Comunicació institucional.
 • Professional d'un gabinet de premsa o comunicació d'una institució pública o privada per coordinar o executar qualsevol treball de caràcter informatiu o comunicatiu que necessiti l'entitat.
 • Community manager. Expert en xarxes socials.
 • Gestor de continguts.
 • Especialista en anàlisi de fenòmens i de processos de comunicació, actuals o prospectius, per a tota mena d'organitzacions públiques i privades; capacitat per a les funcions de mediació, d'assessoria, de consultoria, de mesurament i de peritatge.
 • Periodista freelance, en les diferents especialitats i diferents àmbits temàtics propis de la professió.