Llicenciatura en Comunicació Audiovisual

Presentació

La llicenciatura en Comunicació Audiovisual de la UPF ofereix ensenyaments universitaris en aquest camp i forma personal d'alta qualificació per a activitats tan importants com, per exemple, el guionatge, la direcció, la producció, la realització, l'escenografia, el disseny videogràfic, etc., en mitjans com la televisió, el vídeo, el cinema, la ràdio i els multimèdia.

Característiques específiques

Els estudis de Comunicació Audiovisual de la UPF ofereixen un ensenyament de caire generalista, plural i interdisciplinari sobre les diferents realitats implicades en el domini de la creació cinematogràfica, televisiva, radiofònica, fotogràfica i interactiva. La llicenciatura compagina teoria i pràctica, i atén un perfil d'alumnes que aspirin a la vegada a dominar el treball d'anàlisi i a desenvolupar la seva creativitat. Per aquest motiu, l'equip docent no solament es nodreix de professors teòrics dedicats a la docència permanent i a la investigació, sinó també de professionals i creadors que transmeten, a través de tallers i seminaris, els seus coneixements pràctics. D'aquesta manera, l'alumnat aprofundeix a la vegada en el coneixement global de l'audiovisual, i en els reptes específics de l'activitat creativa.

Objectius docents

L'objectiu de la llicenciatura és titular coneixedors de l'audiovisual en les seves branques teòrica i pràctica, capaços d'adequar-se a la constant mobilitat laboral i professional d'aquest camp, a partir d'una formació àmplia en coneixements teòrics i dúctil en aplicacions pràctiques i creatives.

Per complir aquests objectius, el pla d'estudis es divideix en dos cicles: en el primer, de dos anys lectius, totes les assignatures són obligatòries, i ajuden a crear una sòlida base de coneixements sobre els diferents àmbits de la creació audiovisual, i a enfortir eventualment, de manera interdisciplinària, altres coneixements de la cultura humanística com les arts plàstiques o literàries, o altres branques de la comunicació com el periodisme i la publicitat. El segon cicle incorpora, també, assignatures optatives, que permeten, si l'alumne ho desitja, seguir itineraris específics en guionatge, realització-direcció, producció, comunicació interactiva, i anàlisi i investigació. En el quart i darrer curs de la llicenciatura, els alumnes realitzen el Pràcticum o estada de tres mesos en una empresa audiovisual, escollida en funció dels seus interessos. Així mateix, a la fi del quart curs es fa un treball fi de carrera (TFC), en què cada estudiant crea una obra original, en l'àmbit que desitgi (curtmetratge de ficció, documental, espot publicitari, programa de ràdio, fotografia, interactiu, guió de llargmetratge, treball d'anàlisi), i des del perfil que vulgui (direcció, producció, guió, anàlisi i investigació).

Capacitats

  • Capacitat creativa i sensibilitat receptiva.
  • Ductilitat tècnica i intel·lectual.
  • Facilitat per a la fabulació.
  • Capacitat per a l'estudi.
  • Sociabilitat en el treball.
  • Bona predisposició per a l'ús de la tecnologia.

Coneixements bàsics previs

Encara que el nivell de coneixements amb què s'inicia el primer curs és elemental, i no demana cap requeriment específic més enllà de les titulacions prèvies en ensenyament secundari, és recomanable certa familiaritat amb la visió quotidiana de pel·lícules, el coneixement de programes de televisió i ràdio, l'ús d'interactius en l'ordinador, o de manera més genèrica, un cert hàbit o interès en el seguiment de la vida cultural contemporània.

Sortides professionals

Realitzador de televisió i de ràdio, director de cinema, productor de cinema, de televisió, de ràdio i de produccions multimèdia, guionista en els diversos mitjans, director de fotografia, director de càsting, director d'art, crític cinematogràfic i audiovisual, professor de l'audiovisual en l'ensenyament, etc.

 

Centre responsable

Estudis de Comunicació Audiovisual
Edifici Rambla
La Rambla, 30-32
08002 Barcelona
Telèfon: 93 542 24 00
Fax: 93 542 24 29

Altres unitats vinculades