Garantia de Qualitat de les Titulacions

Memòries Indicadors de Qualitat Informes d'Avaluació Interna Informes d'Avaluació Externa (AQU) Premis, Reconeixements i Distincions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPF en xifres                       

 

 

Quadres de comandament

 

Resultats de satisfacció:

Grau en Comunicació Audiovisual

Enquesta de satisfacció dels graduats

 

Grau en Periodisme

Enquesta de satisfacció dels graduats

 

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Enquesta de satisfacció dels graduats


Grau en Comunicació Audiovisual: 


Avaluació AQU Informe Seguiment 


Grau en Periodisme:

 

Grau en Publicitat i Relacions Públiques:

Avaluació AQU Informe Seguiment Grau en Comunicació Audiovisual: 


 

Grau en Periodisme:


 

 

 

 

 


Grau en Comunicació Audiovisual:

Grau en Periodisme:

 

Grau en Publicitat i Relacions Públiques: