Presentació

La Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra inclou els ensenyaments superiors en Comunicació Audiovisual, Periodisme, i Publicitat i Relacions Públiques que són de referència a Catalunya. En aquests tres àmbits de la Comunicació s'imparteixen en aquest centre els corresponents estudis de grau adaptats al nou espai europeu. Aquesta Facultat de Comunicació representa la continuïtat, en constant renovació docent, de l'estil de formació científica i professional que caracteritza la Universitat Pompeu Fabra: rigor i exigència en el treball, valors ètics i solidaris, compromís social, atenció directa als alumnes, experimentació pràctica dels coneixements, orientació professional, col·laboració amb empreses i institucions del sector i projecció internacional. Al servei d'aquests objectius la Facultat de Comunicació compta amb un equip de deganat integrat per les tres direccions d'ensenyaments específics (amb sengles caps d'estudis i coordinadors docents); un quadre de professors de prestigi, competent i motivat; un personal d'administració i serveis també competent i motivat, i uns espais equipats amb una tecnologia molt avançada. Un avantatge de la Facultat de Comunicació és compartir campus amb l'Escola Superior Politècnica i la Facultat de Traducció i Interpretació, una fórmula potenciada per la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de conjuminar continguts i tecnologies de la comunicació en un marc urbà en el qual s'ubiquen cada cop més empreses i institucions del sector. El rendiment acadèmic dels estudiants de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i la seva inserció laboral se situen de fa anys en les primeres posicions dels rànquings d'excel·lència de tot Catalunya. El propòsit que ens motiva a tots, cada dia, en aquesta facultat és aprofitar les aportacions humanes i les prestacions tècniques de les quals disposem per progressar en l'assoliment de nous objectius en la preparació de professionals i ciutadans responsables.