Convocatòria d'eleccions dels membres de la Junta de Facultat 2017

 

En data 16 d'octubre del 2017, el degà de la Facultat de Comunicació ha resolt convocar eleccions a la Junta de Facultat de Comunicació per elegir els representants dels diferents col·legis electorals:

-Representants dels professors amb vinculació permanent a la Universitat
-Representants de la resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació
-Representants dels estudiants
-Representants del Personal d'Administració i Serveis

 

El termini per presentar candidatures finalitza el proper 26 d'octubre inclòs.
Les votacions es duran a terme el dia 7 de novembre del 2017.

 

  • Cens Electoral (a partir del dia 17 d'octubre, tindreu a la vostra disposició els censos electorals a la cartellera de la Secretaria de la UGA de Comunicació-despatx 52.409 Edifici Roc Boronat).