Junta de Facultat

Reglament de la Facultat de Comunicació

 

Degà

Carles Singla Casellas

Representants dels professors amb vinculació permanent a la Universitat que imparteixen docència a la Facultat

Fran Benavente Burian (Facultat de Comunicació-Comunicació Audiovisual)
Glòria Salvadó Corretger (Facultat de Comunicació-Comunicació Audiovisual)
Ivan Pintor Iranzo (Facultat de Comunicació-Comunicació Audiovisual)
Núria Bou Sala (Facultat de Comunicació-Comunicació Audiovisual)
Xavier Pérez Torío (Facultat de Comunicació-Comunicació Audiovisual)

Carles Pont Sorribes (Facultat de Comunicació-Periodisme)
Carles Singla Casellas (Facultat de Comunicació-Periodisme)
Jaume Guillamet Lloveras (Facultat de Comunicació-Periodisme)
Mònica Figueras Maz (Facultat de Comunicació-Periodisme)
Sergi Cortiñas Rovira (Facultat de Comunicació-Periodisme)

Carles Feixa Pampols (Facultat de Comunicació-Publicitat i Relacions Públiques)
José Fernández Cavia (Facultat de Comunicació-Publicitat i Relacions Públiques)
Manel Palencia-Lefler Ors(Facultat de Comunicació-Publicitat i Relacions Públiques)
Mònika Jiménez Morales (Facultat de Comunicació-Publicitat i Relacions Públiques)
Xifra Triadú, Jordi (Facultat de Comunicació-Publicitat i Relacions Públiques)

Representants de la resta de personal acadèmic contractat i del personal investigador en formació de la Facultat

Maria Mercè Oliva Rota (Facultat de Comunicació-Comunicació Audiovisual)
Pere Freixa Font (Facultat de Comunicació-Comunicació Audiovisual)

Juan Maria Corbella Cordomí (Facultat de Comunicació-Periodisme)
Ruth Rodríguez Martínez (Facultat de Comunicació-Periodisme)

Lluís Mas Manchón (Facultat de Comunicació-Publicitat i Relacions Públiques)
Sara Vinyals Mirabent (Facultat de Comunicació-Publicitat i Relacions Públiques)

Representants dels estudiants

Emili Torrell Bea (Facultat de Comunicació-Publicitat i Relacions Públiques)
Joana Garreta Passola (Facultat de Comunicació-Grau en Periodisme)
Gerard Gil Candelario (Facultat de Comunicació-Grau en Comunicació Audiovisual)
Guillem Lloret Triola (Facultat de Comunicació-Grau en Comunicació Audiovisual)

Representants del Personal d'Administració i Serveis

Cristina Gorgues Griñan (Facultat de Comunicació)
Lola Márquez Borrull (Facultat de Comunicació)

Secretari

Cristòfol Rovira Fontanals

Assisteix com a convidada

Anna Belchi Divisón, directora del Campus de la Comunicació