Altres càrrecs acadèmics

Delegada del degà pels estudiants
Lorena Gomez Puertas

Delegat del degà pel Campus
Manel Garin Boronat

Delegat del degà per la Difusió Digital, Biblioteca i Mediateca
Lluís Codina Bonilla

Delegada del degà per l'Expansió Internacional

Ruth Rodriguez Martínez

Delegada del degà per l'Acció Cultural
Mercè Ibarz Ibarz

Delegat del degà per l'Orientació Professional
Marcel Mauri de los Rios

Coordinador del Pla d'Inclusió Social

Mercè Oliva Rota

Coordinador del Pla Multilingüe
Joan Corbella Cordomí