Equip deganat

Degà
Carles Singla Casellas

Vicedegà amb funcions de director de la titulació de Comunicació Audiovisual
Francesc Javier Benavente Burian

Vicedegà amb funcions de director de la titulació de Periodisme
Sergi Cortiñas Rovira

Vicedegà amb funcions de director de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques
Jordi Xifra Triadú

Cap d'estudis de la titulació de Comunicació Audiovisual
Ivan Pintor Iranzo

Cap d'estudis de la titulació de Periodisme
Ruth Rodriguez Martínez

Cap d'estudis de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques
Mònika Jiménez Morales

Coordinador de mobilitat
Manuel Garin Boronat

Sots-coordinació de mobilitat

Joan Ferrés

Coordinador docent del Grau en Periodisme

Francesc Salgado de Dios

Coordinador docent del Grau en Comunicació Audiovisual
Gonzalo de Lucas Abril

Coordinador docent del Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Lluis Mas Manchon

Secretari
Cristòfol Rovira Fontanals


Director de la Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID)
Carles Roca Cuberes

Adjunta a la Direcció de la Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID)
Maria José Masanet Jordà