Acreditación de las titulaciones

L'any 2015 es va procedir a l'acreditació de les titulacions següents:

  • Grau en Comunicació Audiovisual
  • Grau en Periodisme
  • Grau en Publicitat i relacions Públiques

A continuació es pot trobar la documentació corresponent a aquest procés:

 

Grau en Comunicació Audiovisual 
Autoinforme
acreditació 

   Resolució acreditació
Ministerio

Certificat acreditació
AQU

Grau en Periodisme
Autoinforme
acreditació
 
Resolució acreditació
Ministerio
 

Certificat acreditació
AQU

Grau en Publicitat i Relacions Publiques
Autoinforme
acreditació  
Màsters Informació sobre les titulacions
Doctorat Informació sobre les titulacions