Lliçó d'Economia

Lliçó d'Economia 2014-2015:  "Capital in the 21st century", a càrrec del professor Thomas Piketty (École d'Économie de Paris) el passat 15 d'octubre del 2014: Vídeo sencer de la conferència:1a part/2a part (vídeos gravats i editats per "El Xarrup"). Vídeo-resum

Llicó d'Economia 2013-2014 "Social Networks and Economic Behavior", a càrrec del professor Matthew O. Jackson de la Universitat de Stanford (16 d'octubre del 2013): Vídeo sencer de la conferència

Lliçó d'Economia 2012-2013 "The Continuing Search for an Ideal Health System", a càrrec del professor David Cutler de la Universitat de Harvard (17 d'octubre del 2012): Vídeo-resum i Vídeo sencer de la conferència

Lliçó d'Economia 2011-2012 "Predicting the Present with Search engine Data" a càrrec de Hal Varian, professor emèrit de la Universitat de Califòrnia a Berkeley (EUA) i economista en cap de la companyia Google (5 d'octubre del 2011): Vídeo-resum i Video sencer de la conferència

Lliçó d'Economia 2010-2011 "Competition Policy and Property Rights" a càrrec de Sir John Vickers de la Universitat d'Oxford (6 de octubre del 2010): Vídeo sencer de la conferència

Lliçó d'Economia 2009-2010 "Greed and generosity", a càrrec del professor George Loewenstein de la Carnegie Mellon University (14 d'octubre del 2009): vídeo sencer de la conferència