Quality Assurance


SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT DE LA UPF: 6Q-SIGQt.UPF

Please click this link to read the complete 6Q_SIGQt.UPF

Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Unitat de Coordinació Acadèmica d'Economia i Empresa

Pla de Millores del SGIQ de la Unitat de Coordinació Acadèmica d'Economia i Empresa
Relació de processos associats al SGIQ 

 

BACHELOR'S DEGREE IN BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

PROGRAMMES

REPORTS

INDICATORS

AWARDS

Accreditation report

External Quality Assessment

segell acreditació

Bachelor's degree programme

ACCREDITATION REPORT

UPF MONITORING REPORTS


ANECA REPORTS


Bachelor's degree indicators

UPF in figures


Acknowledgements
Awards

 

BACHELOR'S DEGREE IN ECONOMICS

PROGRAMMES

REPORTS

INDICATORS

AWARDS

Accreditation report

External Quality Assessment

segell acreditació

Bachelor's degree programme

ACCREDITATION REPORT

UPF MONITORING REPORTS

AQU REPORTS

ANECA REPORTS


Bachelor's degree indicators

UPF in figures


Acknowledgements
Awards

 

BACHELOR'S DEGREE IN BUSINESS SCIENCES - MANAGEMENT

PROGRAMMES

REPORTS

INDICATORS

AWARDS

Accreditation report

External Quality Assessment

segell acreditació

Bachelor's degree programme

ACCREDITATION REPORT

UPF MONITORING REPORTS

AQU REPORTS

ANECA REPORTS


Bachelor's degree indicators

UPF in figures


Acknowledgements
Awards

 

BACHELOR'S DEGREE IN INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS

PROGRAMMES

REPORTS

INDICATORS

AWARDS

Accreditation report

External Quality Assessment

segell acreditació

Bachelor's degree programme

ACCREDITATION REPORT

UPF MONITORING REPORTS


ANECA REPORTS


Bachelor's degree indicators

UPF in figures


Acknowledgements
Awards


RESEARCH MASTER'S DEGREE IN ECONOMICS, FINANCES AND MANAGEMENT