01.03.2012

10a edició de l'activitat sociocadèmica Societats de Debat curs 2011-2012

Ahir, dimecres 29 de febrer del 2012, va tenir lloc la final de l'activitat socioacadèmica "Societats de Debat"

El tema que es va debatre va ser Hauria la Unió Europea de rescatar a Grècia un tercer cop? i el professor que va ser membre del Jurat va ser en Jordi Galí.

Els grups que es van enfrontar van ser: iEconomics defensant la postura a favor i Freakonomist defensant la postura en contra

foto3

L'objectiu d'aquesta activitat és la de completar la formació acadèmica habitual amb el desenvolupament d'una millor capacitat de progressió, presentació i discussió de temes d'actualitat. Aquesta activitat fomentava l'adquisició d'eines que permetien als participants parlar en públic amb fluïdesa, exposar idees de forma ordenada, despertar l'esperit crític...

Les Societats de Debat són organitzades, conjuntament amb la Facultat, per els estudiants guanyadors de l'anterior Societats de Debat. En aquesta 10a edició els estudiants organitzadors han estat: Guillermo Casacuberta, Elena López i Mònica Ribas

Aquesta activitat estava dirigida a estudiants de 1r, 2n  i 3r curs

Els grups participants han estant formats per 3 o 4 persones. Aquest curs es van inscriure 15 grups.

Cada debat girava al voltant d'un tema diferent que s'anunciava amb dues setmanes d'antelació. Els temes discutits van ser de caire econòmic o empresarial, per tal de poder aplicar els coneixements fins ara adquirits. Cada grup de debat havia de tenir la seva pròpia tesi sobre el tema i calia que preparessin els arguments per defensar-la.

foto2

Sobre la valoració dels equips

Per l'avaluació de l'activitat es va tenir en compte:

  • Intervenció del públic al finalitzar cada debat (aportacions, preguntes...). Així s'aconseguia tenir el públic actiu i implicat en el tema. (10%)
  • Postures inicials presentades abans del debat. Això fomentava la preparació que el grup havia de fer abans del debat. (20%)
  • Debat:

•a)    Contingut de les idees aportades (40%)
•b)    Expressió oral i capacitat per portar el fil del debat (30%)

Aquests últims punts a) i b) van ser valorats pels membres del Jurat. En aquesta 10a edició els professors que han format part dels diferents Jurats han estat: Fina Alemany, Libertad González, Sergi Jiménez, Joan Miralles, Teresa Monllau,Ester Oliveras i Vicente Ortún.

Els Jurats estaven formats per professors de la Facultat convidats i que eren propers a la temàtica de cada debat. La puntuació era una nota d'entre 0 i 10 punts.

Sobre les postures inicials

Abans del dia del debat s'havia de tenir preparades per escrit les postures inicials: idees que es defensarien durant el debat (podien incloure dades reals si s'especificava la font on s'havia trobat la dada o l'opinió). Per tant, calia una recerca d'informació, la lectura d'articles, etc. per completar unes adequades postures inicials, i que servien pel desenvolupament del debat.

Era necessari preparar dos escrits, un per cada postura. Cada escrit havia de tenir com a màxim dues pàgines per a cada defensa. Aquest document s'havia d'enviar a una adreça de correu electrònic específica per la Societat de Debat, abans de les 24h del dia anterior al debat.

Desenvolupament de la sessió

En cada sessió es realitzaven dos debats. Cadascun tenia una durada de 20 minuts. El primer minut era per presentar la idea que defensava cada part. L'últim minut es dedicava a donar una conclusió final amb les idees que havien sorgit durant el debat. Posteriorment es procedia a escoltar la valoració dels membres del Jurat, així com la intervenció del públic. Abans d'encetar-lo es llençava una moneda per decidir quina postura defensava cada grup.

L'assistència a tots els debats era obligatòria i era controlada pels organitzadors. Només estava permesa l'absència a una de les sessions sempre i quan no fos el propi grup el conductor del debat.

El reconeixement per la participació en aquesta activitat serà de 2 crèdits ECTS que s'incorporaran a l'expedient acadèmic amb caràcter d'assignatura optativa  (el màxim de crèdits que es poden reconèixer als graus com optatives és de 6) pels estudiants de tots els graus de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i d'un certificat. Pels guanyadors finals un certificat d'haver guanyat i un xec-regal Fnac de 100 euros per a cadascun d'ells.

Tota la informació referent a la Societat de Debats podia ser consultada en un blog que es va crear específicament per aquesta iniciativa.

Per aquesta activitat:

1.- el professorat ha participat desinteressadament,
2.- la utilització dels espais s'ha fet en horari acadèmic
3.- la Facultat s'ha encarregat de la difusió, i s'encarregarà dels premis, de la comprovació i de la realització dels certificats de participació i assistència.