04.05.2011

Cinc titulacions de la UPF, considerades les millors d'Espanya

campus_mundoLa UPF manté el novè lloc global i el vuitè dins de les universitats públiques, les mateixes posicions que ja ocupava l'any passat, en la nova edició del rànquing "50 carreras" del diari El Mundo.

Aquesta classificació, que avalua totes les universitats públiques i privades de l'estat espanyol, recull les 50 titulacions més demanades pels estudiants el passat mes de juny i les cinc millors universitats on cursar-les.

El rànquing avalua un total de quinze graus dels vint que imparteix la UPF, dels quals cinc obtenen la primera posició, un el segon lloc, tres ocupen la quarta posició i un el cinquè lloc.

Això indica que el 66% de les titulacions avaluades es troben entre les cinc primeres del rànquing. Amb aquesta resultats globals, la UPF consolida la bona línia de resultats dels rànquings anteriors i es manté estable en les posicions capdavanteres.

Comparativa respecte a l'edició anterior del rànquing

Tot i conservar la mateixa posició global, els resultats respecte al curs passat varien lleugerament:

- Les cinc titulacions que ocupen la primera posició es mantenen: Ciències Polítiques i de l'Administració, Comunicació Audiovisual, Economia, Finances i Comptabilitat (a la UPF correspon al grau en Ciències Empresarials-Management) i Relacions Laborals.

- Administració i Direcció d'Empreses continua en el segon lloc

- En la quarta posició es mantenen Dret i Traducció i Interpretació i com a novetat l'enginyeria Telemàtica puja un lloc respecte a l'any passat (passa de la cinquena a la quarta posició)

- Periodisme conserva la cinquena posició

Aquests resultats tenen especial rellevància si es té en compte que dels 50 graus que analitza el rànquing, quinze del total dels vint graus que imparteix la UPF han estat avaluats, fet que certifica l'alt nivell del conjunt de les carreres ofertes per la Universitat.

Criteris de selecció del rànquing d' El Mundo

L'informe d' El Mundo, que enguany arriba a l'onzena edició, presenta les dades de les millors 47 universitats espanyoles, sent les públiques les que dominen la taula. S'han considerat 25 criteris valoratius, repartits en tres grans apartats. El primer és un qüestionari a professors de tot Espanya (amb una ponderació del 40%); el segon apartat recull les dades de la pròpia universitat -demanda universitària, recursos humans, recursos físics, pla d'estudis, resultats i informació de context- (que suposen el 50% de la valoració final).

Finalment, també es tenen en compte diferents indicadors externs, que puntuen conjuntament un 10%, com ara resultats de rànquings internacionals, informes de l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), memòries d'autoavaluació dels centres, o resultats d'informes d'universitats espanyoles, entre d'altres.

> Rànquing on només surten les titulacions de la UPF (document pdf, 9 pàgs.)
> Rànquing "50 carreras" complet (document pdf, 23 pàgs)