L'OBRA EN CINC VOLUMS
  Cinquanta-una veus trenquen el silenci

 
    PRESENTACIÓ
 


Cinquanta-una veus trenquen el silenci és una de les publicacions, en cinc volums, del Programa de recerca "Fer present la memòria", i recull amplament els relats continguts en les més de deu mil citacions produïdes amb aquests primers protagonistes.

En el primer volum s'expliquen els antecedents, els objectius i la metodologia emprada; una aproximació als debats teòrics envers als usos i significats de la memòria i, a manera d'inici i contextualització prèvia als relats sobre la dictadura, els viscuts dels i les protagonistes sobre la guerra civil.

El segon volum se centra en les trajectòries personals, les relacions, les xarxes familiars i les conseqüències que la dictadura franquista va tenir en el transcorre de la vida diària.

En el tercer volum se'ns parla principalment de l'escola i dels mestres de la República; de l'escola franquista i dels seus continguts morals, ideològics i religiosos, així com també es destaquen les experiències de lluita per la pròpia supervivència durant la postguerra, o les desigualtats i les condicions econòmiques i laborals dels homes i les dones durant la dictadura consolidada.

En el quart volum es comenten diversos aspectes de la vida política (l'exili, la repressió, les resistències...), del control social o de les institucions (l'església, l'exèrcit, els afusellaments...), i s'ofereixen una pluralitat d'opinions i actituds personals davant de la dictadura.

En el darrer i cinquè volum es presenta una altra lectura possible a partir de nou de les trajectòries vitals dels i les protagonistes participants, transcrivint de manera sencera i continuada les entrevistes dutes a terme.

 

 
    L'OBRA EN CINC VOLUMS: PRESENTACIÓ DE CONTINGUTS
 
Vol. 1   VOLUM I
Memòria i dictadura franquista
Presentació d'un projecte compartit


Pròleg per a la presentació del programa "Fer Present la Memòria", a càrrec de Joan Saura, conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.

Per una política universitària de recuperació de la memòria amb les aules de la gent gran, a càrrec de Josep Joan Moreso, rector de la Universitat Pompeu Fabra.

Índex de l'obra

INDEX

PRIMERA PART: Metodologies i debats sobre la memòria
A càrrec d'Elisabet Almeda Samaranch i Dino Di Nella

Presentació
1. Fer present la memòria
El programa: història d'un projecte compartit
La recerca "Els quaranta anys de dictadura franquista a Catalunya"
Continguts, processos i metodologia de la recerca
Les Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran
Els protagonistes: breus biografies

2. Enraonant dels debats sobre la memòria
A tall introductori
La memòria en l'agenda actual
Factors estructurals i conjunturals de l'emergència del debat a Espanya
De què parlem, quan parlem de memòria?
Terminologies de referència
Conceptualitzant la noció de memòria
Les fonts de la memòria
Les fonts oficials
Les fonts sociocomunitàries
Bibliografia sobre la memòria
Bibliografia citada
Bibliografia comentada
Reflexions finals: cap a una sociologia de la memòria

SEGONA PART: Contextualitzant la dictadura franquista

3. A manera d'inici: relats sobre la Guerra Civil

Índex de citacions dels i les protagonistes
Índex de les imatges


Vol. 2   VOLUM II
Vida quotidiana
Famílies
Relacions de gènere


Aquest segon volum del llibre ens apropa a les realitats del franquisme dels cinquanta un protagonistes del projecte, a través dels relats de vida sobre les seves famílies d'origen, la seva vida quotidiana, les famílies pròpies i les relacions de gènere .
D'aquesta manera, el text s'estructura en aquests quatre grans apartats; en el primer se'ns detallen els trets, els records i les vivències de la infantesa i de les famílies d'origen, ens en expliquen la procedència, la trajectòria, les creences, les ideologies i els posicionaments durant la guerra civil o el franquisme, així com les diverses vicissituds viscudes. Alhora, també reflexionen sobre les conseqüències que tot això els ha comportat en els seus entorns socials i en els valors de referència que van desenvolupar durant els primers anys de les seves vides.
En el segon apartat, els relats se centren en la vida quotidiana, i els protagonistes ens parlen d'un ampli ventall d'aspectes: la quotidianitat a les cases, als pobles o als carrers de la ciutat; les costums i hàbits de la gent; les condicions de vida de la població en general; el tipus de cases i habitatges on es vivia; el paper que tenia la comunitat -la xarxa social, les entitats, les relacions socials entre els diferents grups socials, els "enxufes necessaris", segons alguns casos, per a poder tirar endavant, les relacions amb la gent del règim franquista o les històries dels republicans i les seves famílies-; com s'omplien els temps "lliure", quan eren menuts, amb els jocs d'infància i, ja de més grans, amb activitats excursionistes, ballant sardanes o assistint a actes religiosos, tals com anar a missa o a les processons; l'impacte que va tenir en moltes vil·les l'arribada de la població immigrant i, finalment, també ens parlen de la situació de la llengua catalana, de Catalunya i del catalanisme durant la dictadura franquista.
En el tercer apartat, els protagonistes ens presenten a les seves famílies pròpies, en primer lloc, ens expliquen com coneixen i festegen a la seva parella, en segon lloc, passen a detallar el casori i la festa, si és que s'escau, en tercer lloc, reflexionen sobre els anys de vida en parella i, per acabar, ens esmenten els fills i filles que tenen i ens exposen la seva situació actual.
Per concloure, en el quart i darrer apartat, els protagonistes argumenten i il·lustren sobre les relacions de gènere, especialment sobre les desigualtats i discriminacions envers les dones durant el règim franquista, i de com es tractava aleshores els temes del sexe i la sexualitat.
El conjunt de citacions i relats inclosos en aquests quatre grans apartats ens mostren i, alhora, ens permeten visualitzar com era el dia a dia dels protagonistes, de les seves famílies i de les seves xarxes socials més properes. Són vides que es van veure condicionades per les restriccions i límits que imposava, no només la impossibilitat de definicions polítiques, sinó una estructuració de gairebé tota la trajectòria vital de vàries generacions de catalanes i catalans que, inevitablement, s'ha transmès i, en certa manera, encara perdura en la nostra conformació de país.

INDEX

Presentació
1. Famílies d'origen
2. Vida quotidiana
La quotidianitat
L'habitatge i les cases
La comunitat
La xarxa social i les associacions
Les relacions socials
Els "enxufes"
Gent del règim a Catalunya
Els republicans
El temps lliure
Els jocs de la infància
La població immigrant
La llengüa catalana
Catalunya i el catalanisme
3. Famílies pròpies
La coneixença i el festeig
El casament
El matrimoni i la parella
Els fills i filles
4. Relacions de gènere
Rols de gènere i desigualtats
Sexe i sexualitat

Índex de citacions dels i les protagonistes
Índex de les imatges i documents


Vol. 3   VOLUM III
Educació, formació i instrucció
Economia i treball


Aquest tercer volum ens acosta, per un cantó, a l'educació i als estudis dels i les protagonistes i, per l'altre, a les seves condicions econòmiques i laborals, dos àmbits centrals que marcaran el tarannà i la ideologia del règim de la dictadura franquista.
Així és que, els i les protagonistes ens parlen de la seva formació i instrucció en l'escola franquista, per bé que en alguns casos molts d'ells foren, primer, deixebles de l'escola de la República i dels seus mestres, dos aspectes dels que també se'ns aporten experiències i reflexions. Tanmateix, el gruix de les citacions evoquen sobretot records, vivències i opinions sobre les institucions educatives durant els quaranta anys del franquisme; sobre "l'adoctrinament" moral, religiós, ideològic i polític; sobre les dificultats en l'aprenentatge de la llengua catalana o sobre certes resistències educatives i universitàries de certs sectors i grups socials. Al llarg de la recerca, els diversos testimonis ens van anar lliurant llibres o llibretes escolars de l'època franquista. De molts d'ells s'han extret imatges i passatges que s'han inclòs en aquesta part del llibre, per tal d'il·lustrar millor les citacions, o bé per tal de reflectir quines eren les idees educatives i pedagògiques dels ideòlegs del règim.
D'altra banda, els relats se centren en el món de l'economia i del treball. S'exposa un ampli i divers ventall de citacions sobre les vivències i les supervivències dels anys de la postguerra -la fam, la gana o la pobresa-; sobre les desigualtats existents o les percepcions de pertànyer o no a una classe social o altra; sobre la beneficència i la caritat d'entitats com "l'Auxilio Social"; sobre les condicions laborals dels homes i les dones, molt sovint dures, difícils i sexistes i discriminatòries, en el cas de les dones; sobre el paper dels sindicats -els ja desapareguts i els sindicats verticals- o també sobre el tipus de polítiques públiques que es desenvoluparan durant la dictadura en el món rural, en la sanitat o en les obres públiques.
Aquest volum ens mostra una societat fortament "adoctrinada" i "educada", sota un règim dictatorial conservador, omnipotent, religiós i censurador, malgrat les persistents i rellevants resistències narrades. La derrota d'un model pedagògic racionalista, laic, progressista i de respecte a les diferents llengües de l'estat, clarament representada per moltes escoles catalanes de la República. Un societat empobrida i desigual, amb un poble que lluita per sobreviure en els difícils anys de la postguerra; el treball febril de caire fordista, amb condicions laborals sovint opressives. Dificultats i frustracions en el camp de la instrucció educativa, les aspiracions culturals i identitàries, vides més usufructuàries de la situació socioeconòmica...Un ventall de situacions i experiències de cinquanta-un protagonistes de la dictadura franquista. Trajectòries vitals trencades o interrompudes, però també refetes des de noves realitats, motivacions i anhels.

INDEX

Presentació
1. Educació, formació i instrucció
L'escola, els instituts i els mestres de la República
L'escola franquista
L'adoctrinament ideològic i polític
L'adoctrinament moral i religiós
L'aprenentatge del català
Els estudis i la universitat
Les resistències educatives i estudiantils
2. Economia i treball
L'economia de subsistència: la fam i la gana durant la postguerra
La pobresa i la lluita per la supervivència
Desigualtats i classes socials
Els homes i el món laboral
Les dones i el món laboral
Els sindicats
Serveis i polítiques públiques

Índex de citacions dels i les protagonistes
Índex de les imatges i documents


Vol. 4   VOLUM IV
Política, control social i institucions
Opinions i actituds davant de la dictadura franquista


En el quart volum, els cinquanta-un protagonistes ens parlen i ens fan reflexions sobre la vida política, el control social i les institucions que configuren el règim franquista, a més d'aportar i de raonar sobre les seves opinions i actituds personals -les que han mantingut i que, en molts casos, encara mantenen- davant dels quaranta anys de dictadura franquista al nostre país.
Els testimonis ens apropen a la vida política a través d'un ampli ventall de relats sobre les vivències i les experiències de l'exili; els retorns a Catalunya durant la postguerra o ja en la dictadura consolidada; les diferents formes de repressió dels aparells de la dictadura; les resistències que molts d'ells i elles van protagonitzar en contra del règim -sovint amb conflicte directe- i des de diversos àmbits d'actuació: l'Administració de Justícia, la cultura, la llengua, l'Església de base o la mateixa militància en partits polítics en la clandestinitat.
Pel que fa al control social i a les institucions del règim, les veus dels protagonistes ens parlen de la censura, de les denúncies, dels avals i dels salconduits per als "privilegiats"; dels afusellaments; dels camps de concentració i de les presons, així com de l'Exèrcit i de l'Església, dues institucions centrals del règim i de la ideologia franquista.
Altrament, les idees i les trajectòries personals de molts dels protagonistes acaben de perfilar-se i de plasmar-se quan ens exposen, en el tercer apartat, les seves opinions i actituds personals davant de la dictadura, i quan ens parlen, en el darrer apartat, de la por -por a parlar, a expressar l'opinió, a fer, al que diran: la por...-, del silenci -el silenci de tants anys, el silenci que envoltava la dictadura...- i de la memòria -de recordar, oblidar, repetir o continuar...
El conjunt de testimonis i de relats inclosos en aquest volum ens mostren les conseqüències repressives i controladores de la política franquista i els diversos posicionaments que davant del règim es van anar adoptant en el si de la societat catalana. S'hi fan paleses les represàlies d'una dictadura militar i religiosa omnipresent i el ferri control de la dissidència i de la vida social, per bé que també queda manifest un ventall ben plural de resistències socials, polítiques, personals o comunitàries en el marc dels vençuts, dels que no es van resignar o dels que es van decebre de la "victòria nacional". En aquest volum es poden trobar els passatges més colpidors d'aquest treball -el dolor i l'angoixa de moltes famílies que van patir la repressió, la presó, la persecució o la mort-; però, a la vegada, també s'hi reflecteixen les ganes -esdevingudes realitat- de molts dels protagonistes de trencar el silenci, de vèncer les pors i de fer-se presents en els records i les percepcions personals del que els va representar la dictadura franquista en les seves trajectòries vitals.

INDEX

Presentació
1. Política
Els exilis
Els retorns
La repressió i les represàlies del règim franquista
Les resistències
Des de l'Administració de Justícia
Des de la cultura i la llengua
Des de l'església i les institucions religioses
Des de la política i la militància
Els partits polítics
2. Control Social i Institucions
El control, la censura i les denúncies
Els avals i els "salvaconductes"
Els afusellaments
Els camps de concentració i les presons
L'exèrcit i el servei militar
L'esglèsia
3. Opinions i actituds davant de la dictadura franquista
Opinions
Actituds
4. Por, silenci i memòria

Índex de citacions dels i les protagonistes
Índex de les imatges i documents


Vol. 5   VOLUM V
Trajectòries vitals durant la dictadura franquista
Relats de nou protagonistes


En el cinquè i darrer volum es presenta una altra lectura possible de les vivències i les experiències dels protagonistes durant la dictadura franquista. Els protagonistes prenen la paraula i es disposen a parlar sobre les històries que ens volen explicar. Cadascú tria fer-ho en el seu temps, al seu ritme, des del seu territori simbòlic i real. La transcripció literal i sencera de les cinquanta-una entrevistes mantingudes li dóna als relats historicitat, densitat i sensibilitat. A més, posteriorment els relats s'han anat enriquint amb la inclusió de les esmenes dels textos fetes pels mateixos entrevistats i entrevistades i els afegits o les omissions proposades, a partir dels debats, les reflexions i els intercanvis individuals i grupals en reunions i seminaris entre l'equip de recerca i els protagonistes, amb la qual cosa s'ha guanyat precisió, agudesa i profunditat. Amb aquest intens i participatiu treball metodològic, els relats han anat a poc a poc adquirint la seva manera de dir, la seva pròpia identitat.
Nou d'aquests relats són els que es presenten en aquest volum. Set formen part d'alguna de les Aules de la Gent Gran adscrites a la Universitat Pompeu Fabra (les Aules Sènior de Mataró, l'Aula d'Extensió Universitària Cic de la Gent Gran, l'Aula d'Extensió Universitària de Badalona, l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu i l'Aula d'Extensió Universitària Arenys de Mar per a la Gent Gran), i dos són protagonistes d'altres entitats socials participants a Fer Present la Memòria (un de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics i l'altre de l'Associació de Dones del 36).
La Rosa Grisó i Valls, l'Albert Manent i Gatell, la Teresa Maura i Picanyol, la Maria Pisa i Novillas, l'Enric Pubill i Arnó, la Carme Riera i Porta, la Manola Rodríguez Lázaro, el Francesc Safont-Tria i Cabot i la Teresa Satorres i Guerola, ens enraonen, com ens diu en Miquel Martí i Pol, "amb mots que recuperen el gruix de carn i somni dels orígens". Tots i totes ens donen eines de llibertat i de justícia.

INDEX

Presentació
1. Rosa Grisó i Valls
2. Albert Manent i Gatell
3. Teresa Maura i Picanyol
4. Maria Pisa i Novillas
5. Enric Pubill i Arnó
6. Carme Riera i Porta
7. Manola Rodríguez Lázaro
8. Francesc Safont-Tria i Cabot
9. Teresa Satorres i Guerola

 

 
    REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA
 


ALMEDA SAMARANCH, E. (2008). Cinquanta-una veus trenquen el silenci. Fer Present la Memòria.
Col·lecció Àgora, núm. 6 (5 vol.). Editorial Universitat Pompeu Fabra i Copalqui Editorial, Barcelona.

 

    CONTACTE
       
  Copalqui
WWW
http://www.copalqui.org  
 
[email protected]  
 
Tel. 93 407 11 86  
 
© Universitat Pompeu Fabra, 2008