Grau en Enginyeria Biomèdica

Branca de coneixement Enginyeria i arquitectura
Durada Quatre cursos acadèmics
Horaris Les classes s'impartiran al matí i a la tarda en tots els cursos
Calendari De setembre a juny
Preu 2.512,72 € 
Idiomes Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). Les assignatures de tercer i quart curs s'imparteixen en anglès
Crèdits 240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60; assignatures obligatòries: 112; assignatures optatives: 44 (inclosos fins a 14 crèdits de pràctiques externes en empreses / inclosos fins a 40 crèdits de mobilitat internacional); pràctiques externes obligatòries: 6; treball de fi de grau: 18
Nombre de places 40
Lloc de realització Campus del Poblenou i Campus del Mar
Organització Escola Superior Politècnica i Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
Preinscripció En línia a www.accesnet.gencat.cat, de juny a juliol

Jo, la Pompeu perquè...

 • Sabré descriure i analitzar l'estructura i la funció de l'organisme humà i dels seus òrgans i aparells, així com les alteracions més freqüents.
 • Podré analitzar i relacionar els fonaments biològics de l'estructura i la funció dels éssers vius, i de les bases moleculars i cel·lulars de la malaltia.
 • Podré dissenyar i implementar solucions tecnològiques relacionades amb l'adquisició, el processament, el modelatge, la visualització i la interpretació de variables i senyals biològics, fisiològics i clínics que contribueixen als processos de prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació.
 • Podré comprendre els principals mecanismes fisiopatològics i modelar computacionalment els diversos sistemes orgànics del cos humà.
 • Comprendré i sabré diferenciar les diverses tècniques i sistemes d'adquisició de senyals i imatges biomèdics capaços d'aportar informació estructural i/o funcional sobre els diversos processos biològics i fisiològics.
 • Sabré utilitzar les eines i els sistemes de producció biotecnològica i farmacèutica.

Presentació

Objectius

El grau en Enginyeria Biomèdica proporciona una formació àmplia i sòlida en àrees com la tecnologia, les ciències físico-químiques i la biomedicina, que capacita per exercir la professió en projectes en què s'apliquin principis tècnics d'enginyeria als camps de la medicina i la biologia, i també dirigir-los. A més, té una orientació cap al modelatge computacional, fisiològic i biològic que permet cursar itineraris optatius centrats en la biologia de sistemes, les neurociències, el sistema cardiovascular i l'aparell locomotor.

El desenvolupament de la professió d'enginyer biomèdic se centra fonamentalment en l'aplicació de tecnologies computacionals per comprendre, diagnosticar i tractar malalties humanes, així com en el disseny i la construcció de productes sanitaris. A més, la formació en Enginyeria Biomèdica proporciona una base sòlida per a la recerca i el desenvolupament en l'àmbit de la biologia sintètica i les seves aplicacions en camps com la biomedicina o les aplicacions mediambientals, entre d'altres.

Característiques

La principal característica i novetat d'aquests estudis és que aporten una formació que combina estretament assignatures de l'àmbit de l'enginyeria i la ciència amb una sòlida formació bàsica en biologia i fisiologia. Aquest enfocament permet dotar els estudiants d'un coneixement integrat dels sistemes biològics i dels seus principis de disseny.

El rol central del modelatge (computacional) d'organismes i sistemes en aquests estudis respon a la perspectiva i a la necessitat de formar professionals que puguin integrar coneixements diversos i que siguin alhora capaços d'analitzar i d'interpretar dades experimentals, de descobrir nous mecanismes i principis biològics i fisiològics, i de predir l'evolució fisiopatològica d'alteracions en l'homeòstasi d'aquests sistemes o les derivades d'accions terapèutiques.

Competències que s'adquiriran

En acabar els estudis els graduats tindran una formació interdisciplinària que els ha de permetre integrar-se en equips professionals i ser peces clau en la dinamització d'equips professionals o científics amb perfils més tradicionals i monodisciplinaris, complementant-los amb una visió integradora gràcies tant als seus sòlids coneixements en ciències i enginyeries (matemàtiques, física, química, computació, processament i modelatge de biosenyals i biosistemes) com a una formació bàsica en àrees biomèdiques (bioquímica, farmàcia, medicina, biologia i fisiologia de sistemes).

Pràctiques

El pla d'estudis preveu fer pràctiques en empreses externes, amb caràcter obligatori, a partir de tercer curs.

Estades a l'estranger

El pla d'estudis preveu fer estades a l'estranger, amb caràcter optatiu, a partir de tercer curs.

Sortides professionals

Els enginyers biomèdics poden treballar en les universitats, en la indústria, en els hospitals, en les instal·lacions de recerca de les institucions educatives i mèdiques, en l'ensenyament i en agències reguladores. Sovint compleixen una funció de coordinació o interconnexió, i utilitzen la seva experiència aplicada tant en el camp científico-tècnic com en el camp clínico-biomèdic.

 • Òrgans artificials (audiòfons, marcapassos, ronyons i cors artificials, oxigenadors de sang, vasos sanguinis sintètics, articulacions, braços i cames).
 • Monitoratge automàtic del pacient (durant la cirurgia o en cures intensives; persones sanes en ambients inusuals, com els astronautes a l'espai o els bussos sota l'aigua a gran profunditat).
 • Sensors de química de la sang (potassi, sodi, O2, CO2 i PH).
 • Dispositius terapèutics i quirúrgics avançats (sistema de làser per a la cirurgia ocular, dosatge automàtic d'insulina, etc.).
 • Aplicació de sistemes experts i d'intel·ligència artificial a la presa de decisions clíniques (sistemes basats en computadores per al diagnòstic de malalties).
 • Disseny de laboratoris clínics òptims (analitzador computaritzat de les mostres de sang, laboratori de cateterització cardíaca, etc.).
 • Sistemes d'imatge mèdica (ecografia, tomografia assistida per ordinador, imatges de ressonància magnètica, tomografia per emissió de positrons, etc.).
 • Modelatge computacional de sistemes fisiològics (control de la pressió arterial, de la funció renal, de circuits nerviosos visuals i auditius, etc.).
 • Disseny de biomaterials (mecànica, transport i propietats de biocompatibilitat de materials artificials implantables).
 • Biomecànica de les lesions i del procés de curació de ferides (anàlisi de la marxa, aplicació de factors de creixement, etc.).
 • Medicina esportiva (rehabilitació, dispositius de suport extern, etc.).