Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2013-2014
Any del pla d'estudis vigent  
Durada del pla d'estudis (en anys) 4

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total matriculats 31 54 86 116
Crèdits matriculats 1.830 3.258 5.372 6.466
Crèdits matriculats per estudiant 59,03 60,33 62,47 55,74
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 30,5 54,3 89,53 107,77
Ràtio EETC / Total matriculats 0,98 1,01 1,04 0,93
Nou ingrés 31 27 27 37
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Oferta de places a 1r curs (O) 20 20 20 30
Demanda en 1a opció (D) 113 108 138 122
Ràtio D/O 5,65 5,4 6,9 4,07
Nota de tall juny PAU 11,93 11,968 12,784 12,662
Nou ingrés a 1r curs 31 27 27 37
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 64,5 100 100 97,3
Nota mitjana d'accés 12,276 11,901 12,752 12,511
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 85 88 56,5 71

Rendiment

Curs acadèmic  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 88,52 89,5 95,81 0
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 92,79 92,82 97,9 0
Taxa d'exit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,41 96,43 97,87  
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100 98,9 98,55 97,88
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Taxa de presentació a 1r curs  92,79 88,06 98,48 0
Taxa d'èxit a 1r curs 95,41 96,61 99,23  
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Taxa de rendiment del 1r any (%) 88,52 85,07 97,72 0
Taxa de rendiment del 2n any (%) 93,82 95,13 0  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 94,88 0    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 0      

 

Graduació

Curs acadèmic  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total graduats 0 0 0 0
Graduats en t o t+1 0 0 0 0
Taxa d'eficiència (%)        
Durada mitjana dels estudis (anys)        
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 0 0 0 0
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 0 0 0 0
Graduats en t o t+1 0 0 0 0
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 0 0 0 0

Abandonament

Curs acadèmic  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 4 9 0 0
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 6 7 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 3 2 0 0
% no superen règim permanència a 1r curs 9,68 7,41 0 0
Taxa d'abandonament (%) 0 0 0 0