Visor de contenido web Visor de contenido web

Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2015-16
Any del pla d'estudis vigent 2015
Durada del pla d'estudis (en anys) 5
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 20

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 14 36 57 80
Dones 12 32 49 67
Homes 2 4 8 13
Crèdits matriculats 1.064 3.146 5.429 7.532
Crèdits matriculats per estudiant 76 87,39 95,25 94,15
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 11,08 32,77 56,55 78,46
Ràtio EETC / Total matriculats 0,79 0,91 0,99 0,98
Nou ingrés 14 22 23 22
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 10 20 20 20
Demanda en 1a opció (D) 39 50 70 55
Ràtio D/O 3,9 2,5 3,5 2,75
Nota de tall juny PAU 11,12 10,74 11,336 11,248
Nou ingrés a 1r curs 14 21 21 21
Dones 12 20 17 17
Homes 2 1 4 4
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 85,7 100 100 100
Nota mitjana d'accés 11,4 11,23 11,393 11,78
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100 100 100 100

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100 96,25 98,84
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100 96,88 100
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 99,34 98,84
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100 100 99,63
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  100 94,31 100
Taxa d'èxit a 1r curs 100 98,77 99,77
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 100 93,45 99,8
Taxa de rendiment del 2n any (%) 100 97,2 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 99,68 0 -

Graduació

No hi haurà graduats fins al curs 2019-20

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 0 2 0
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 0 2 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 1 0
% no superen règim permanència a 1r curs 0 4,76 0
Taxa d'abandonament (%) 0 0 0

 

Doble grau en Criminologia