Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2014-2015
Any del pla d'estudis vigent 2014
Places ofertades al màster 35

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 30 32 35 36
- Dones 19 22 24 27
- Homes 11 10 11 9
Crèdits matriculats 1.660 1.775 1.725 1.720
Crèdits matriculats per estudiant 55,33 55,47 49,29 47,78
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 27,67 29,58 28,75 28,67
Ràtio EETC / Total matriculats 0,92 0,92 0,82 0,80
Estudiants matriculats a temps complet 26 27 26 25
Estudiants matriculats a temps parcial 4 5 9 11
Estudiants estrangers matriculats (%) 73,33 37,50 31,43 44,44
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 25 35 35 35
Demanda (D) 98 68 67 68
Ràtio D/O 3,92 1,94 1,91 1,94
Matrícula de nou ingrés 27 31 28 28
- Dones 18 22 20 21
- Homes 9 9 8 7

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,02 94,88 97,18 85,51
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,02 95,18 100,00 88,70
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 99,68 97,18 96,41
% Crèdits matriculats per primer cop 98,64 99,10 99,15 97,10

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 15 25 25 20
Graduats en t o t+1 15 24 24 20
Taxa d'eficiència (%) 99,05 99,00 99,20 98,00
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,07 1,12 1,08 1,15
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 14 23 24 17
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 73,68 85,19 77,42 60,71
Graduats en t o t+1 15 23 27 17
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 78,95 85,19 87,10 60,71

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 3 4 0 3
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 3 4 1 2
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 1 0 2
Taxa d'abandonament (%) 15,79 14,81 3,23 7,14