Atrás

Vicerectorat de Professorat i Relacions amb la Comunitat

  • Vicerector: Pablo Pareja Alcaraz

Dirección postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Plaça de la Mercè, 10-12 
08002 Barcelona

Contacto

Telèfon: 93 542 20 00
Fax: 93 542 20 02
A/e: [email protected]

Funciones

El vicerector o vicerectora de Professorat i de Relacions amb la Comunitat coordina i supervisa, sota la direcció del rector, les matèries següents:

  • La política de captació i retenció de talent
  • La política d’accés, d’estabilització i de promoció del professorat
  • Els programes d’incorporació de personal investigador (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, ICREA i similars)
  • La plantilla del professorat i el règim jurídic del professorat: dedicació, permisos i llicències
  • Les relacions amb la comunitat universitària
  • La política i projectes d’acompanyament i participació d’estudiants i alumni

 

Nota biográfica

Pablo Pareja Alcaraz

Pablo Pareja Alcaraz és professor Agregat Serra Húnter de Relacions Internacionals al Departament de Dret, on és membre del Grup de Recerca en Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. Llicenciat en Ciències Polítiques (UPF, 2001), va cursar estudis de postgrau a la London School of Economics (MSc in European Studies, 2002), a la Universitat de Georgetwon (Master of Science in Foreign Service, 2004) i a la UPF (Diploma d'Estudis Avançats, 2007; Doctor Europeu, 2010). Les seves línies de recerca se centren en l'estudi de l'ordre internacional i les normes cosmopolites, les relacions internacionals de l'Àsia oriental i les transformacions de la seguretat internacional contemporània. Ha participat en una dotzena de projectes de recerca competitius nacionals i internacionals, i ha publicat una quarantena de treballs acadèmics, alguns dels quals a Mediterranean Quarterly, Energy Policy, la Revista Electrónica de Estudios Internacionales o la Revista CIDOB d'Afers Internacionals. 

Abans d'assumir el càrrec de Vicerector de Professorat i de relacions amb la Comunitat, ha ocupat diversos càrrecs de gestió, entre els quals, el de vicerector responsable de projectes en l’àmbit del professorat; comissionat del rector per a les relacions amb estudiants; coordinador acadèmic del màster interuniversitari en Relacions Internacionals i del màster Erasmus Mundus in Public Policy a l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals; delegat del rector per a les relacions amb els estudiants; i coordinador docent i de relacions internacionals de la Facultat de Dret de la UPF.

Ha estat nomenat pel rector en data 28 de maig del 2021.