Atrás

Unidad de Gestión Presupuestaria y de Sistemas de Información de Recursos Humanos

  • Jefe de la Unidad: Silvia Clarella Roca

Dirección postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Plaça de la Mercè, 10-12 
08002 Barcelona

Contacto

Teléfono: 93 542 20 00
Fax: 93 542 20 02

Funciones

Són funcions de la Unitat de Gestió Pressupostària i de Sistemes d’Informació de Recursos Humans coordinar l’elaboració del pressupost de despeses de personal del PAS i del PDI; fer la gestió i el seguiment de les despeses de personal, incloent-hi les que compten amb afectació d'ingressos per a la seva execució; així com coordinar les necessitats funcionals dels sistemes informàtics de Recursos Humans per gestionar les funcions assignades als serveis de PAS i de PDI i a l'Àrea en el seu conjunt.