CLIMENT FERRANDO, VICENTE JUAN

Profesor Asociado
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
GEDIT: Grup de Recerca d’Estudis del Discurs i de la Traducció

+34 93 542 1131
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

OORCID LinkORCID


Línies de recerca: Polítiques lingüístiques, immigració, gestió de multilingüisme, anàlisi del discurs